BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więckowska Marcelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wykorzystanie mechanizmów systemu podatkowego w finansowaniu inwestycji proekologicznych w Stanach Zjednoczonych
Adoption of Mechanisms of the Tax System in Financing of Environmental Protection in the United States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 419-427, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Podatki ekologiczne, Ochrona środowiska, System podatkowy, Inwestycje ekologiczne
Green taxes, Environmental protection, Tax system, Ecological investments
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja metod wsparcia procesu finansowania ochrony środowiska za pomocą mechanizmów systemu podatkowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Metodologia badania obejmuje analizę warunków funkcjonowania federalnych i stanowych programów realizowanych w Stanach Zjednoczonych, która została dokonana między innymi w oparciu o bazę danych udostępnioną przez Departament Energii USA (Database of State Incentives for Renewables & Efficiency - DSIRE). Rozważania teoretyczne z obszaru podatków ekologicznych zostały przedstawione w oparciu o analizę literatury oraz raportów OECD. Na wynik artykułu składa się przedstawienie rozwiązań z zakresu inicjatyw proekologicznych, wykorzystujących preferencje podatkowe oraz warunki spłaty wkomponowane w funkcjonowanie systemu podatkowego. Oryginalność stanowi przede wszystkim analiza studium przypadku (program PACE), łącząca mechanizmy systemu podatkowego, proces sekurytyzacji aktywów oraz wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego na rzecz finansowania proekologicznych inwestycji kapitałem prywatnym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is recognition of financing supports of environmental protection by means of the mechanisms of the tax system in the United States. Research methodology cover analysis of conditions for the functioning federal and states programs implemented in the United States. For this purpose have been used information provided by U.S. Department of Energy by Database of State Incentives for Renewables & Efficiency (DSIRE). Theoretical analysis of the ecological taxations were based on literature and OECD reports. Findings includes presentations of solutions in the field of environmental initiatives that using of the tax preferences and terms of loan repayments integrated in tax system. Originality - the analysis of the case study (PACE program), which combines mechanisms of the tax system, process of asset securitization and capital markets instruments for financing proecological investments by private capital. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Database of State Incentives for Renewables & Efficiency (DSIRE), U.S. Department of Energy, www.dsireusa.org/ summarytables/finre.cfm.
 2. Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 3. Federal Housing Finance Agency, www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=33.
 4. FHFA Proposes Rule for PACE Programs, June 15, 2012, www.fhfa.gov/webfiles/24017/PACE61512.pdf.
 5. Głuchowski J. (2002), Podatki ekologiczne, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Kirkpartik J., Bennear L. (2012), Closing the "Energy-efficiency gap" an empirical analysis of property assessed clean energy", Duke University.
 7. OECD (2010), Taxation, Innovation and the Environment: www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ taxation-innovation-and-the-environment_9789264087637-en#page39.
 8. OECD (2011), Environmental Taxation. A Guide for Policy Makers.
 9. PACENow Financing Energy Efficiency: http://salsa3.salsalabs.com/o/50696/p/dia/action/public/?action_KEY= 10511.
 10. Property Taxes on Owner-Occupied Housing by State, 2004-2009, http://taxfoundation.org/article/property-taxesowner- occupied-housing-state-2004-2009.
 11. Statement of FHFA Acting Director Edward J. DeMarco on PACE Programs, July 14, 2010, www.fhfa.gov/webfiles/ 15963/PACE%20ststament%207%2014%2010.pdf.
 12. U.S. Department Of Energy Clean Energy Finance Guide (2013), Chapter 12. Commercial Property-Assessed Clean Energy (PACE) Financing, Third Edition Update, www4.eere.energy.gov/wip/solutioncenter/ finance_guide/ sites/default/files/docs/ch12_commercial_pace_all.pdf.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926.
 14. www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu