BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolibok Piotr (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Title
Application of the Ohlson Model for Testing the Value Relevance of Accounting Data in the Polish Banking Sector
Zastosowanie modelu Ohlsona w testowaniu znaczenia danych księgowych dla wyceny rynkowej w polskim sektorze bankowym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 463-471, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Banki, Wartość rynkowa, Księgowość, Wycena
Banks, Market value, Bookkeeping, Valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena znaczenia fundamentalnych danych księgowych ogłaszanych przez banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla ich wyceny rynkowej. Metodologia badania - W badaniu zastosowano analizę regresji liniowej na bazie modelu wyceny w oparciu o rezydualne wyniki finansowe opracowanego przez Ohlsona, wykorzystując dane z rocznych raportów finansowych 17 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000-2012. Wynik - Rezultaty badania wskazują, że wartość księgowa kapitałów własnych oraz perpetuita rezydualnych wyników finansowych obliczanych na podstawie zysku netto mają istotny wpływ na wartość rynkową notowanych na giełdzie banków, co sugeruje możliwość zastosowania skonstruowanego modelu regresji jako prostego narzędzia wspierającego procesy decyzyjne inwestorów giełdowych. Oryginalność/wartość - Pomimo obszernej międzynarodowej literatury dotyczącej znaczenia danych księgowych dla wyceny rynkowej, w większości opracowań banki są wyłączane z badanych populacji przedsiębiorstw. Ponadto, brak jest badań tego zagadnienia w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę wzbogacenia istniejącej literatury przedmiotu poprzez wypełnienie tej luki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper aims to examine the value relevance of fundamental accounting data announced by the banks listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The research is based on the linear regression analysis, derived from the Ohlson residual income valuation model, using the data from annual financial reports of 17 banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2000-2012. Findings - The results of the research indicate that the book value of equity and perpetuity of residual incomes calculated on the basis of accounting net earnings of the listed-banks in Poland are highly value relevant, which suggests the possibility of the implementation of the constructed regression model as a simple tool supporting the decision making processes of the equity investors. Originality/value - Despite a large body of international literature on the value relevance of accounting data, most studies exclude banks from the examined samples of companies. Moreover, it seems that so far no studies have addressed this issue in the setting of the Polish capital market. The present study attempts, therefore, to contribute to the existing literature by filling this apparent gap. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abuzayed B., Molyneux P., Al-Fayoumi N. (2009), Market value, book value and earnings: is bank efficiency a missing link?, "Managerial Finance", vol. 35 (2), pp. 156-179.
 2. Agostino M., Drago D., Silipo D.B. (2011), The value relevance of IFRS in the European banking industry, "Review of Quantitative Finance and Accounting", vol. 36 (3), pp. 437-457.
 3. Al-Horani A.M. (2010), Testing the relationship between abnormal returns and non-interest earnings: The case of Jordanian commercial banks, "International Research Journal of Finance and Economics", vol. 55, pp. 108-117.
 4. Amor-Tapia B.A., Tascón M.T., Fanjul J.L. (2006), Determinants of commercial banks' residual profitability: An industry approach, www.uv.es/catedra-aeca/workshop/files/files/SP3_Amor_Fanjul_Tascon.pdf, 28.08.2013.
 5. Beaver W.H., Eger C., Ryan S., Wolfson M. (1989), Financial reporting, supplemental disclosures, and bank share prices, "Journal of Accounting Research", vol. 27 (2), pp. 157-178.
 6. Beaver W.H., McAnally M.L., Stinson C.H. (1997), The information content of earnings and prices: A simultaneous equations approach, "Journal of Accounting and Economics", vol. 23, pp. 53-81.
 7. Bernard V.L. (1995), The Feltham-Ohlson framework: Implications for empiricists, "Contemporary Accounting Research", vol. 11 (2), pp. 733-747.
 8. Dahmash F.N. (2013), Abnormal earnings persistence in the Jordanian context, "International Journal of Business and Management", vol. 8 (15), pp. 33-43.
 9. Dimitropoulos P.E., Asteriou D., Koumanakos E. (2010), The relevance of earnings and cash flows in a heavily regulated industry: Evidence from the Greek banking sector, "Advances in Accounting", vol. 26, pp. 290-303.
 10. Dobija D., Klimczak K.M. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, "The International Journal of Accounting", vol. 45, pp. 356-374.
 11. http://site.securities.com/cgi-bin/comp_profiles/94dec/PL/comp_profiles.html, 30.12.2013.
 12. Klimczak K.M., Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, "Accounting and Management Information Systems" 2011, vol. 10 (2), pp. 228-248.
 13. Kohlbeck M., Warfield T. (2007), Unrecorded intangible assets: Abnormal earnings and valuation, "Accounting Horizons" vol. 21 (1), pp. 23-41.
 14. Nichols D.C., Wahlen J.M. (2004), How do earnings numbers relate to stock returns? A review of classic accounting research with updated evidence, "Accounting Horizons" No. 18 (4), pp. 263-286.
 15. Obinata T. (2002), Concept and relevance of income, CIRJE Discussion Paper 2002-CF-171, University of Tokyo, Graduate School of Economics, pp. 1-34.
 16. Ohlson J.A. (1995), Earnings, book values and dividends in equity valuation, "Contemporary Accounting Research" vol. 11 (2), pp. 661-687.
 17. Ohlson J.A. (2001), Earnings, book values, and dividends in equity valuation: An empirical perspective, "Contemporary Accounting Research" vol. 18 (1), pp. 107-120.
 18. Philips G.E., Mayne L.S. (1970), Income measures and bank stock values, "Journal of Accounting Research" vol. 8, pp. 178-188.
 19. Subramanyam K.R., Venkatachalam M. (1998), The role of book value in equity valuation: Does the stock variable merely proxy for relevant past flows?, University of Stanford Research Paper no. 1491R, pp. 1-29.
 20. www.mf.gov.pl/documents/766655/1185844/bonyskarbowe.xls, 27.12.2013).
 21. www.parkiet.com/pscHtmlData/dane/dane_atxt.jsp, 25.04.2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu