BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiszewska Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Title
Zagraniczni inwestorzy w chorwackim sektorze bankowym
Foreign Investors in Croatian Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 511-521, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Bankowość, Transformacja bankowości
Foreign investment, Banking, Banking transformation
Note
streszcz., summ..
Country
Chorwacja
Croatia
Abstract
Cel - przedstawienie sytuacji w chorwackim sektorze bankowym odnośnie udziału kapitału zagranicznego, jego wpływu na wyniki sektora, jak i strukturę rynku. Metoda badania - Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych i raportów Banku Centralnego w Chorwacji. Wyniki - zmiany w prawodawstwie wprowadzone po drugim kryzysie bankowym w Chorwacji doprowadziły do istotnego wzrostu zaangażowania kapitału zagranicznego w krajowym sektorze bankowym. A ten przyczynił się niewątpliwie do poprawy wyników finansowych całego rynku. Jednak kryzys finansowy, który dotarł do regionu kanałami pośrednimi i przejawił się w silnym spadku akcji kredytowej, doprowadził do znacznego pogorszenia się sytuacji w sektorze. Oryginalności/wartość - Chorwacja jako najmłodszy członek Unii Europejskiej, podobnie jak inne kraje regionu Bałkanów Zachodnich, nie jest częstym podmiotem badań w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presenting the situation in Croatian banking sector in scope of foreign capital engagement, its influence on sector's performance and structure. Design/methodology/approach - There were used following research methods to gather the qualitative and quantitative data: document review, literature review and international study. The author collected various documents, reports, financial statements covering the performance and structure of the banking sectors in the analyzed country. Findings - Changes and amendments in regulations of Croatian banking sector leads to crucial increase of foreign capital's engagement in the local banking market. The foreign capital has improved the sector's performance. But on the other hand it created a main indirect channel of affecting the local economy with a global financial crisis after 2008. The credit supply limited mainly by foreign banks operated in Croatia lead to the decreases of sector's performance. Originality/value - Croatia as the youngest member of the European Union, similarly like other countries of the Balkan Europe, does not belong t the main stream of the surveys and studies carried out in Polish literature. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banking Sector in South East Europe (2008), Research Release, Erste Bank, Vienna.
 2. Bonin J.P., Mizsei K., Sze´kely I., Wachtel P. (1998), Banking in transition economies: Developing market oriented banking sectors in eastern Europe. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK.
 3. Buch C.M. (1997). Opening up for foreign banks - why central and eastern Europe can benefit, "Economics of Transition", no. 5 (2).
 4. Claessens S., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2000), The Role of Foreign Banks in Domestic Banking Systems, The Internationalization of Financial Services: Issues and Lessons for Developing Countries, red. S. Claessens, M. Jansen, Boston, s. 117-138.
 5. Charlemagne: Single-market blues, "The Economist" 7.02.2009.
 6. Croatian National Bank, Press Release, 24.03.1999.
 7. Croatian National Bank, Press Release, 26.08.1998.
 8. Drakos K. (2003), Assessing the success of reform in transition banking 10 years later: An interest margins analysis. "Journal of Policy Modeling", no. 25, s. 309-317.
 9. Fries S., Taci A. (2002), Banking Reform and Development in Transition Economies. EBRD, September 2002.
 10. Fries S., Neven D., Seabright P. (2002), Bank Performance in Transition Economies. EBRD, June 2002.
 11. Hasan I., Marton K. (2003), Development and efficiency of the banking sector in a transitional economy: Hungarian experience, "Journal of Banking and Finance", no. 27, s. 2249-2271.
 12. International Capital Markets: Developments, Prospects, and Key Issues (2000), International Monetary Fund, Washington, DC.
 13. Jemric I., Vujcic B. (2002), Efficiency of Banks in Croatia: A Dea Approach, "Comparative Economic Studies", vol. 44, issue 2-3, s. 169-193.
 14. Koutsomanoli-Fillipaki N., Staikouras C.H. (2004), Competition and concentration in the New European banking Landscape, Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business, Greece.
 15. Kraft E. (1999), Rehabilitation marked the end of the first Croatian banking crisis, 1989-1996, 3rd International Conference on Enterprise in Transition, Split, Chorwacja.
 16. Kraft E., Tirtiroglu D. (1998), Bank efficiency in Croatia: A stochastic frontier analysis, "Journal of Comparative Economics", no. 26, s. 282-300.
 17. Levine R. (1996), Foreign Banks, Financial Development, and Economic Growth, w: International Financial Markets: Harmonization versus Com-petition, red. C.E. Barfield, Washington, D.C.: American Enterprise Institute Press, s. 224-254.
 18. Martinez-Peria M.S., Mody A. (2004), How foreign participation and market concen-tration impact bank spreads: Evidence from Latin America, "Journal of Money, Credit, and Banking", no. 36, s. 510-537.
 19. Pawłowska M. (2004), Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997- 2002 - związki miedzy pojęciami, "Bank i Kredyt, nr 6.
 20. Sonje V., Vujcic B. (1999), Croatia In the Second Stage of Transition 1994-1999, Chorwacki Bank Centralny Working Papers, no. 1.
 21. Terrell H.S. (1986), The role of foreign banks in domestic banking markets, "Financial Policy and Reform in Pacific- Rim Countries", red. H. Cheng, Lexington Books, Lexington.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu