BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zakres współpracy ubezpieczycieli z biurami podróży
Range of Cooperation Companies of Insurance with Travel Agencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 75-85, rys., tab.
Keyword
Biuro podróży, Ubezpieczenia
Travel agency, Insurances
Note
summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: - biura podróży dostrzegają korzyści, jakie płyną ze współpracy z ubezpieczycielami, mają bowiem świadomość, że w przypadku zdarzeń losowych ubezpieczenie pozostaje często jedyną gwarancją zadowolenia turysty; - biura podróży najczęściej współpracują z koncernami ubezpieczeniowymi, które specjalizują się w ubezpieczeniach turystycznych; - możliwość pozyskania informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez biuro podróży ze strony internetowej jest już standardem; - nadal największą popularnością cieszą się ubezpieczenia tradycyjne, to jest NNW, assistance czy ubezpieczenie kosztów leczenia. (fragment tekstu)

Studys and analysis lead to follow results. Touristic insurances will have big role In all offer of insurance company. More ando more people in Poland use offer travel agencys. Clients of travel agencys need more products of travel insurance. From year to year the offer becomes richer and more courios. Polish touristic insurance market evolve very fastly. In Polish market there is many very new insurance agencies. Polish insurance market is very young and very important for new insurance agencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Jędrzejczak, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu