BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD
Impact of Private Insurance on Health System in Selected OECD Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 583-593, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia prywatne, Ochrona zdrowia
Health care insurance, Private insurance, Health care protection
Note
streszcz., summ..
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Cel - Zbadanie wpływu metody finansowania systemu zdrowia poprzez prywatne ubezpieczenia na wybrane elementy systemu (zasoby, efekty). Metodologia badania - Europejskie państwa należące do OECD podzielono na dwie grupy - krajów korzystających w znacznym stopniu z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (grupa A) oraz resztę (grupa B). Następnie, wykorzystując testy statystyczne określono na ile różnice pomiędzy grupami są istotne. Badano zarówno zasoby systemu zdrowia (finansowe - całkowite wydatki na zdrowie w ujęciu bezwzględnym i względnym, ludzkie - liczba lekarzy na 1000 mieszkańców oraz rzeczowe - liczba łóżek przypadaj ąca na 1000 mieszkańców), jak i stopień realizacji wybranych celów systemu (oczekiwaną długość trwania życia, przeciętny stan zdrowia, postrzeganą jakość systemu). Wynik - Kraje z grupy przeznaczają większą część dochodu na system zdrowia, nie wykazując przy tym znaczących różnic w zasobach technicznych i ludzkich. Stopień realizacji podstawowego celu systemu zdrowia - poziomu zdrowotności populacji jest również na podobnym poziomie i nie ma statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupą A i B. Również w przypadku postrzeganej jakości systemu zdrowia (bez uwzględniania efektów zdrowotnych) nie ma statystycznych istotnych różnic pomiędzy grupami. Wyraźne różnice pojawiają się przy analizie dostępności do świadczeń - kraje z grupy A mają zdecydowanie niższe bariery dla pacjentów. Oryginalność/wartość - Praca stanowi nowe spojrzenie na wpływ metody finansowania na efektywność systemu zdrowia, uwzględniając prywatne ubezpieczenia zarówno o charakterze podstawowym, substytucyjnym, komplementarnym i suplementarnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analyse of impact of health system financing source (private insurance) on health system resources and outcomes. Design/Methodology/approach - European OECD countries were divided into two group A - countries with a significant impact of private health insurance and group B - rest. Author used a statistical test to determine if there is a significant differences between the groups in scope of health system resources (expenditures, number of physicians and hospital beds per 1000 inhabitants) and health outcomes (life expectancy, selfreported health status, barriers in access to healthcare). Findings - Countries in group A spend more their GDP on heath but they achieve almost same health system resources level (number of physicians, hospital beds) as B-group countries. There is a small advantage in percepted health system quality and significant lower access-barriers than in group B. Originality/value - this article is a new look on private health insurance impact on health system resources and outcomes. It takes in consideration all functions of private insurance in health system - primary, substitutive, complementary and supplementary. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D. (2006), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Björnberg A., Garrofé B.C., Lindblad S. (2009), Euro Health Consumer Index 2009 Report, Health Consumer Powerhouse, Sztokholm.
 3. Gazeta Prawna, 6 mld zł ma trafić "do szpitali dzięki polisom zdrowotnym, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/ 315541,6_mld_zl_ma_trafic_do_szpitali_dzieki_polisom_zdrowotnym, html publikacja: 5.05.2009 (10.09.2012).
 4. Joumard I., Andre C., Nicq C. (2010), Health care systems: efficiency and institutions, Economic Department Working Papers, no. 769, OECD.
 5. Loeb J.M. (2004), The current state of performance measurement in health care, "International Journal for Quality in Health Care", 4, 16 (Suppl. 1).
 6. McIntyre D., Rogers L., Heiei E.I. (2001), Overview, history, and objectives of performance measurement. Health Care Financing Review, 2001, no. 22.
 7. OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing, Paryż, s. 77 i 87.
 8. Or Z. (2001), Exploring the Effects of Health Care on Mortality Across OECD Countries, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, no. 46, OECD Publishing.
 9. Rowena J., Smith P., Street A., (2013), Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, ABC Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Smedby B., Andersen R., International comparisons of health care systems: Conceptual and methodological developments over half a century, Socialmedicinsk Tidskrift (smt) - "Journal of Social Medicine", vol 87, nr 5-6, Sztokholm, s. 441.
 11. Stec A, Na służbie zdrowia da się zarobić, "Gazeta Wyborcza", http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ 1,114873,2921911.html, publikacja: 19.09.2005 (10.09.2012).
 12. WHO (2000), The World Health Report 2000. Health systems: Improving Performance, Genewa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu