BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feruś Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zastosowanie nowych modeli kapitalizacji przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych na przykładzie banku Pekao SA
Application of New Models of the Capitalization Equal Installments of Principal and Interest on the Example of Bank Pekao SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 621-634, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Kredyt, Umowa kredytowa, Bankowość
Credit, Credit agreement, Banking
Note
streszcz., summ..
Company
Bank Pekao SA
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank PEKAO SA oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, korzystnych zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji "KOSS", który pozwala na opisanie odpowiednich szeregów czasowych z teoretyczną dokładnością. (abstrakt oryginalny)

The subject of the present article is new strategy of credit allowance by a bank PEKAO SA and the rule of credit and interest repay by equal capital installments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital installments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization "KOSS" have been proposed which allows to describe time succession with theoretical accuracy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys G. (1996), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa-Wrocław.
 2. Capiga M. (2006), Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 3. Chyliński A. (1997), Excel w bankowości, Biblioteka bankowca, Warszawa.
 4. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa.
 5. Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Feruś A. (2004), Nowe modele kapitalizacji - analiza spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 1042, t. 1, Wrocław.
 7. Feruś A. (2001), Analiza spłat kredytu w banku A w latach 2000-2004, w: Ekonomia i nauki humanistyczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 191, Rzeszów.
 8. Gigol K. (2000), Opłacalność działalności kredytowej banku, TWIGGER.
 9. Górski M. (2007), Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa.
 10. Grzywacz J. (2006), Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa.
 11. Kondratowicz-Pietruszka E., Smaga E., Stokłosa K. (1999), Nowe modele kapitalizacji, Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej PWSZ w Jarosławiu, Jarosław.
 12. Otta W. (1998), Działalność kredytowa banku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 13. Przybylska-Kapuścińska W. (2000), Kredyty i gwarancje bankowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 14. Smaga E. (2000), Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.
 16. Wąsowski W. (2000), Odsetki w banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu