BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ tworzenia autostrad morskich w ramach transeuropejskich sieci transportowych w województwie zachodniopomorskim na rozwój ruchu turystycznego w regionie
Influence of Creating Sea Motorways in Frames of Trans-European Transport Corridors in Zachodniopomorskie Voivodeship on Development of Tourism Traffic in Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 159-170, rys., tab.
Keyword
Autostrady
Motorway
Note
summ.
Abstract
Tworzenie autostrad morskich w ramach Transeuropejskich Sieci Transportowych to działanie, które skutkować będzie zmianami zachodzącymi w portach morskich i w regionach nadmorskich. Główne zmiany dotyczyć będą niewątpliwie infrastruktury portowej związanej z przeładunkiem oraz składowaniem towarów. Nie należy jednak zapominać, iż prawidłowe funkcjonowanie portów jest uwarunkowane dostępnością infrastruktury drogowej oraz kolejowej pozwalającej na właściwe skomunikowanie portu z jego zapleczem w głębi lądu. Oznacza to, że rosnący ruch statków w ramach nowo tworzonych autostrad morskich powinien spowodować wzrost inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną na lądzie, co z pewnością wpłynie na wzrost przyjazdowego ruchu turystycznego. Tworzenie autostrad morskich wykorzystujących kompleks zespołu portów Szczecin-Świnoujście stanie się niewątpliwie zachętą dla armatorów, którzy, korzystając ze środków Unii Europejskiej, będą dokonywali inwestycji związanych z zakupem nowych i modernizacją już eksploatowanych jednostek. Poprawa standardu statków może bez wątpienia pozytywnie wpłynąć na wzrost zainteresowania turystów tą formą transportu. Należy w tym miejscu również zwrócić uwagę na fakt, iż poza jednym kierunkiem, który został zgłoszony do sieci autostrad morskich z województwa zachodniopomorskiego (Świnoujście-Ystad), istnieje w przyszłości możliwość rozszerzenia listy o nowe kierunki. Na szczególną uwagę w tym przypadku zasługują republiki nadbałtyckie, które z jednej strony mogą stać się interesującym kierunkiem transportowym, a z drugiej mogą stanowić atrakcyjne miejsce podróży turystycznych. (fragment tekstu)

Creating motorways of the Sea in frames of Trans-European Transport Corridors it is an activity which will take an effect on seaport infrastructure and on coastal regions in which those ports are located. Main changes will of course be related with seaport infrastructure connected with trans-shipment and storage of goods. We should not forget about a meaning of those kinds of sea connections for the passenger traffi c growth and especially for tourism passenger traffi c growth in region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Neubert, Motorways of the Sea-Ziele, Planung und bisherige Realisierung, "Hansa" 2007, nr 4, s. 3-39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu