BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Krystyna
Title
Demograficzne i społeczne aspekty migracji osób w starczych wieku w Polsce
Theoretical and methodological problems of studying the spatial distribution of population
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 616-627, biblior. 1 poz.
Issue title
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Keyword
Ludzie starsi, Migracja ludności, Potrzeby człowieka
Elderly people, Population migration, Human needs
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Badanie demograficznych i społecznych aspektów migracji osób w wieku starszym miało na celu rozpoznanie procesów migracyjnych osób w wieku starszym w Polsce. Z umowny próg starości przyjęto wiek 60 lat. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Stolarczyk K., Społecznoekonomiczne uwarunkowania migracji osób w starczym wieku.Raport z badań nr 272/maszynopis. Centralne Archiwum Badań Problemy Węzłowego nr 11.5. Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej. Instytut Statystki i Demografii SGPiS. Warszawa 1980.
Cited by
Show
ISSN
0239-9105
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu