BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotnis Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modele zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności
Models of Risk Management Under Uncertainty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 669-678, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Zarządzanie procesowe, Informacja, Modele zarządzania
Risk management, Uncertainty, Processing management, Information, Management models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza literatury przedmiotu w obszarze ryzyka oraz niepewności w podejmowaniu działań strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jakie modele zarządzania zminimalizują ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych w warunkach niepewności? Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę porównania cech ryzyka i niepewności w odniesieniu do wpływu technologii informacyjnej na zmieniające się modele zarządzania. Wynik - Zamierzeniem autora jest zestawienie literatury przedmiotu z zakresu teorii ryzyka i niepewności w odniesieniu do aktualnie stosowanych modeli zarządzania w przedsiębiorstwie, których celem jest skuteczne reagowanie na zmiany, a tym samym minimalizowanie ryzyka podejmowanych decyzji. Oryginalność/wartość - Artykuł opisuje nowoczesne modele zarządzania oparte na obserwacji i doświadczeniu autora oraz na podstawie dobrych praktyk opisanych we współczesnej literaturze przedmiotu z zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyse of the literature in the area of risk and uncertainty in making strategic actions for the development of enterprises. This article is an attempt to answer the question: What management models can minimize the risk of business decisions under uncert ainty? Design/methodology/approach - The paper used a method of comparing the characteristics of risk and uncertainty in relation to the impact of information technology and the changing of models of management. Findings - The intention of the author is a summary of the literature on the theory of risk and uncertainty in relation to the currently used models of management in a company whose goal is to effectively respond to change and thus minimize the risk of decisions . Originality/value - This paper describes modern management models based on the observation and experience of the author and additionally based on the best practices described in the contemporary literature on the subject of management. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J. (1979), Esej z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 2. Coleman L.S. (1990), Fundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 3. Cushman D.P. (1995), Communication and High Speed Management, State University of New York Press, Albany.
 4. Fukuyama F. (1998), The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992 (przekład polski: Koniec historii i ostatni człowiek, Rytm, Warszawa).
 5. Greniewski H. (1969), Cybernetyka niema tematyczna, PWN, Warszawa.
 6. Liderzy w czasach kryzysu. Jakiego modelu przywództwa potrzebuje dzisiejsza gospodarka, Harward Business, listopad 2011, s. 115.
 7. Kaczmarek T.T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Diffin, Warszawa, s. 49.
 8. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, ABC, Kraków.
 9. Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy Informacyjne Biznesu, Informatyka dla Zarządzania, Placet, Warszawa.
 10. Knight F.H., Risk (1921), Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston.
 11. Kolbusz E., Nowakowski A. (1994), Informatyka cz. I. Teoria, Systemy, Metody, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 12. Kolbusz E., Rejer I. (2007), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Koźmiński A.(2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Krawiec J. (2012), Future fuelled by knowledge. Planowanie w czasach niepewności, z. 4, Wyd. PKN ORLEN, Warszawa.
 15. Kuc B., Żemigała M. (2010), Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion, Gliwice.
 16. Mintzberg H. (1994), The rise of Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York.
 17. Niels A. (1991), Finanse i Zarządzanie, Placet, Warszawa.
 18. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge - creating Company - How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press.
 19. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 20. Pitcher P. (1997), The drama of leadership, Wiley, s. 204.
 21. Qguinn J.B. (1988), Strategies for change, w: J.B. Quinn, H. Mintzberg, R.M. Jones, The strategy Process Concepts Context and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs H.J.
 22. Taleb N. (2009), Brevan Howard Shows Paranoid Survive in Hedge Fund of Time Outs, Bloomberg News.
 23. Taleb N. (2001/2005), Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, Random House and Penguin, New York.
 24. Tarczyński W. Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 25. Wiener N. (1961), Cybernetyka społeczna, KiW, Warszawa.
 26. Willett A.H. (1901), The Economic Theory of Risk and Insurant, "Columbia University Studies in Political Science", no. 2.
 27. Zeman B. (1962), Le sens philosophie du terme, L'information, "La Documentation France", nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu