BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka), Majewska Elżbieta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku
Identification of Crisis Periods Based on the Procedure of Market States Detection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 699-710, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rynek kapitałowy, Kryzys finansowy, Indeks giełdowy, Kryzys subprime
Capital market, Financial crisis, Stock market indexes, Subprime crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem pracy była bezpośrednia i formalna identyfikacja okresu ostatniego kryzysu finansowego na polskim rynku kapitałowym oraz, dla porównania, na rynku amerykańskim. Analizowana próba od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2013 roku obejmowała okres kryzysu na rynku amerykańskich kredytów subprime, który zapoczątkował globalny kryzys finansowy. Zastosowano procedurę określania stanów rynku Pagana-Sossounova (2003) do wyznaczenia okresów kryzysu na podstawie analizy miesięcznych logarytmicznych stóp zwrotu z głównych indeksów giełd: warszawskiej - WIG oraz nowojorskiej - S&P500. Zdiagnozowano następujące przedziały czasowe: (1) czerwiec 2007-luty 2009 jako okres kryzysu na GPW w Warszawie SA oraz (2) październik 2007-luty 2009 jako okres kryzysu na NYSE, przy czym ostatni przedział był wspólny dla obu rynków. Ponadto, potwierdzono efekt wzrostu wartości korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami w okresie kryzysu. Ponieważ nie ma w literaturze zgodności odnośnie formalnego określenia początku i końca okresu spadków na giełdach papierów wartościowych w różnych krajach, zatem bezpośrednia identyfikacja okresu kryzysu jest jak najbardziej uzasadniona. Umożliwia międz y innymi analizęwyników badań empirycznych na rynkach finansowych pod kątem wrażliwości stosowanych metod na wybór okresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was a direct identification of crisis periods on the Polish and, for comparison, on the U.S. stock markets. The sample period begun on May 2004, and ended on April 30, 2013, and it included the 2007 U.S. subprime crisis period. The Pagan and Sossounov (2003) statistical procedure of dividing market states into bullish and bearish markets, based on monthly logarithmic returns of the main indexes WIG and S&P500, was used. The evidence is that: (1) June 2007-Feb 2009 was the cris is period onthe WSE and (2) Oct 2007-Feb 2009 was the crisis period on the NYSE, and the last period was th e commonone for both countries. Moreover, our results confirmed the effect of increasing cross-market correlations in the crisis period. To the best of authors' knowledge, no such research has been undertaken jointly for the Polish and the U.S. capital markets. As there is no unanimity in determining the global crisis period among the researchers, a formal statistical detection of crises is certainly well-founded. Especially, it enables to examine various relationships and linkages among international stock markets, taking into consideration the pre-, post-, and crisis periods. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartram S.M., Bodnar G. (2009): No place to hide: The global crisis in equity markets in 2008/2009, "Journal of International Money and Finance", 28 (8).
 2. Bekaert G., Harvey C.R., Ng A. (2005): Market integration and contagion, "Journal of Business", 78 (1).
 3. Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W. (2013): Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, "Bank i Kredyt", 44 (4).
 4. Brunnermeier M.K. (2009): Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", 23 (1).
 5. Bry G., Boschan C. (1971): Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs, NBER: New York.
 6. Calomiris C.W. (2009): The subprime turmoil: What's old, what's new, and what's next, "Journal of Structured Finance", 15 (1).
 7. Calomiris C.W., Love J., Martinez Peria M.S. (2012): Stock returns' sensitivities to crisis shocks: Evidence from developed and emerging markets, "Journal of International Money and Finance", 31 (4).
 8. Campbell J.Y., Koedijk K., Kofman P. (2002): Increased correlation in bear markets, "Financial Analysts Journal", 58 (1).
 9. Claessens S., Dell'Ariccia G., Igan D., Laeven L. (2010): Cross-country experience and policy implications from the global financial crisis, "Economic Policy", 62.
 10. Dębski W., Feder-Sempach E. (2012): Beta coefficients of Polish blue chip companies in the period of 2005-2011, "Folia OeconomicaStetinensia", 12 (2).
 11. Dooley M., Hutchison M. (2009): Transmission of the U.S. subprime crisis to emerging markets: Evidence on the decoupling-recoupling hypothesis, "Journal of International Money and Finance", 28 (8).
 12. Doornik J.A., Hansen H. (2008): An omnibus test for univariate and multivariate normality, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 70, Supplement 1.
 13. Fabozzi F.J., Francis J.C. (1977): Stability tests for alphas and betas over bull and bear market conditions, "Journal of Finance", 32 (4).
 14. Forbes K.J., Rigobon R. (2002): No contagion, only interdependence: Measuring stock market comovements, "Journal of Finance", 57 (5).
 15. Goetzmann W.N., Rouwenhorst K.G. (2003): Long-term global market correlations, NBER Working Paper Series, no. 8612.
 16. Harding D., Pagan A. (2002): Dissecting the cycle: A methodological investigation, "Journal of Monetary Economics", 49.
 17. Kizys R., Pierdzioch C. (2011): The financial crisis and the stock markets of the CEE countries,"Finance a Uver: Czech Journal of Economics and Finance", 61 (2).
 18. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010): Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", 41 (6).
 19. Lee J.-S., Kuo C.-T., Yen P.-H. (2011): Market states and initial returns: Evidence from Taiwanese IPOs, "Emerging Markets Finance & Trade", 47 (2).
 20. Login F., Solnik B. (2001): Extreme correlation of international equity markets, "Journal of Finance", 56 (2).
 21. Lunde A., Timmermann A. (2000): Duration dependence in stock prices: An analysis of bull and bear markets, University of California, San Diego.
 22. Maheu J.M., McCurdy T.H. (2000): Identifying bull and bear markets in stock returns, "Journal of Business & Economic Statistics", 18 (1).
 23. Mishkin F.S. (2011): Over the cliff: From the subprime to the global financial crisis, "Journal of Economic Perspectives", 25 (1).
 24. Mun M., Brooks R. (2012): The roles of news and volatility in stock market correlations during the global financial crisis, "Emerging Markets Review".
 25. Olbrys J., Majewska E. (2013): Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects, "Argumenta Oeconomica", 2 (31).
 26. Pagan A.R., Sossounov K.A. (2003): A simple framework for analysing bull and bear markets, "Journal of Applied Econometrics", 18 (1).
 27. Pisani-Ferry J., Sapir A. (2010): Banking crisis management in the EU: An early assessment, "Economic Policy", 62.
 28. Płóciennik P. (2012): Influence of the American financial market on other markets during the subprime crisis, "Folia OeconomicaStetinensia", 12 (2).
 29. Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008): Is the 2007 US sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison, "American Economic Review", 98 (2).
 30. Rose A.K., Spiegel M.M. (2012): Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: Early warning, "Japan and the World Economy", 24.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu