BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
Compulsory Insurance of Civil Liability of the Trustee, the Court Supervisor and Manager
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 771-782, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Syndykat, Ubezpieczenia obowiązkowe, Odpowiedzialność cywilna
Syndicate, Compulsory insurance, Civil liability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ważnym elementem w gospodarce rynkowej są przypadki upadłości przedsiębiorstw. Główną rolę w likwidacji przedsiębiorstw odgrywa syndyk masy upadłościowej, nadzorcy sądowi i zarządcy. W artykule podejmowany jest problem odpowiedzialności cywilnej tych instytucji. Autor podaje w artykule skalę upadłości przedsiębiorstw w Polsce, założenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także zastanawia się nad realnością minimalnej sumy gwarancyjnej i kalkulacji składki ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)

An important element in the market economy are cases bankruptcy of companies. The main role in the liquidation of companies, plays a bankruptcy trustee, the court supervisor and manager. In this article we discuss the issue of civil liability of these institutions, also we give the scale of he bankruptcy of companies in Poland and the assumption civil liability insurance. In the article we reflect on the reality of the minimum sum guaranteed, and calculation of insurance premium. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boratyńska K. (2009), Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce, "Wieś jutra", nr 3, s. 34-36.
 2. Coface, Stabilizacja wypłacalności polskich firm w 2010 r. (2011), "Gazeta ubezpieczeniowa", nr 3, s. 8.
 3. Domagalski M. (2009), Proces upadłości teraz bardziej profesjonalny, "Rzeczpospolita" 6 lipca.
 4. Kaczyńska D. (2010), Przybywa bankrutów w branży budowlanej, "Rzeczpospolita" 4 października.
 5. http://ms.gov.pl/lista-osob-posiadajacych licencjearslege.pl.
 6. Jeromin M. (2013), Sprawniejsze upadłości, "Rzeczpospolita" 8 lipca.
 7. Kłodnicki D. (2000), Odpowiedzialność porządkowa syndyka w postępowaniu upadłościowym, "Prawo spółek", czerwiec, s. 26-29.
 8. Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 9 października 2012 roku, poz. 1112.
 9. Pogonowski P. (2002), Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym zagadnienia wstępne, "Prawo spółek", nr 9, s. 63 i nn.
 10. Raport Coface 2012, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 3/2010 (upadłości w Polsce).
 11. Raport Coface (2013), Upadłości firm w Polsce w 2012 roku, "Gazeta ubezpieczeniowa", nr 3, s. 12
 12. Reda-Jakima Z., Upadają coraz większe firmy.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 roku.
 14. Stefańska A. (2009), Polskie firmy transportowe coraz bliżej katastrofy, "Rzeczpospolita" 21 października.
 15. Woźniak A. (2010), Coraz więcej bankructw małych firm, "Rzeczpospolita" 25-26 września.
 16. Raport Euler Hermes (2009), Zmiany w płynności finansowej firm w Polsce 2008, "Rzeczpospolita" 17 luty.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu