BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dyczkowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Oddziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP
An Impact of Employee Strategic Awareness on Management Control Systems in Micro, Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 13-26, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Kontrola zarządcza, Przewaga konkurencyjna
Small business, Micro-enterprise, Management control, Competitive advantage
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy ustalenie jasnej strategii i komunikowanie jej pracownikom w istotny sposób wpływa na kształt systemu kontroli zarządczej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym na: stopień partycypacyjności w ustalaniu planów, a także na organizację controllingu. Metodologia badania - Na etapie gromadzenia informacji zastosowano metodę otwartego kwestionariusza badawczego. Do oceny wyników wykorzystano analizę korelacji oraz model regresji liniowej. Wynik - Udowodniono, że świadomość strategiczna pracowników MMŚP w istotny sposób wpływa na rozwój systemów kontroli zarządczej. Oszacowany model regresji liniowej okazał się istotny statystycznie i wyjaśnił kształtowanie się systemów kontroli zarządczej w MMŚP w 31,2%. Dostrzeżono umiarkowanie wysoką korelację głównej zmiennej objaśniającej - świadomości strategicznej - ze zmienną charakteryzującą system kontroli wewnętrznej (na poziomie 0,51). Z modelu regresji wynikło również, że wielkość spółki i jej przynależność do sektora produkcyjnego pozytywnie wpływają na zaawansowanie systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - W badaniach autorów zagranicznych uwzględniono dotąd wiele determinant kształtujących systemy kontroli zarządczej w organizacjach. Wśród nich należy wymienić: niepewność otoczenia, rozwój technologiczny, strukturę organizacyjną, wielkość organizacji, rodzaj stosowanej strategii, kulturę organizacyjną czy też wpływ kryzysu. Artykuł wnosi znaczący wkład w zakresie identyfikacji czynnika dotąd nie uwzględnianego w badaniach empirycznych - świadomości strategicznej pracowników - a mogącego mieć istotny wpływ na rozwój systemów kontroli zarządczej, zwłaszcza w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper examines whether establishing of clear strategies and their communication to employees in MSMEs infl uences management control systems, and in particular a character of a goal-setting process, a control framework and an organization of management control. Design/methodology/approach - The method of an open survey was applied to obtain information. A correlation analysis and a linear regression model were used while examining data and evaluating results. Findings - It was statistically proved that employee strategic awareness infl uenced a development of management control systems in MSMEs. The estimated linear regression model turned out to be statistically valid with moderately low adjusted R2 level equal to 31.2%. Interestingly, a correlation coeffi cient between strategic awareness and variable depicting MCS was quite high and equaled 0.51. The regression analysis allowed for drawing a conclusions that larger companies dealing with production activities had more developed management control systems than smaller ones and those providing services. Originality/value - There are plenty of determinants which have an impact on management control systems in organizations. Many of such, including: environmental uncertainty, technology, organizational structure, company size, strategy type, national culture and crisis impact have been already thoroughly examined by researchers. This paper contributes, however, to the limited body on knowledge on impact of employee strategic awareness on development of management control systems w MSMEs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asel J., Posch A., Speckbacher G. (2010), Squeezing or cudding? The impact of economic crisis on management: control and stakeholder management, "Review of Managerial Science", no. 5 (2-3), s. 213-231.
 2. Chenhall R.H., Langfi eld-Smith K. (1998), The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using systems approach, "Accounting, Organisations and Society", no. 23 (3), s. 243-264.
 3. Dent J.F. (1990), Strategy, organisation and control: some possibilities for accounting research, "Accounting, Organisations and Society", no. 15, s. 3-25.
 4. Govindarajan V., Fisher J. (1990), Strategy, control systems and resource sharing: effects on business-unit performance, "Academy Of Management Journal", no. 33 (2), s. 259-285.
 5. Govindarajan V. (1988), A contingency approach to strategy implementation at the business-unit level: integrating administrative mechanism with strategy, "Academy of Management Journal", no. 31 (4), s. 826-853.
 6. Govindarajan, V., Gupta A.K. (1985), Linking Control Systems to Business Unit Strategy: Impact on Performance, "Accounting, Organisations and Society", no. 10 (1), s. 51-66.
 7. Kald, M., Nilsson, F., Rapp, B. (2000), On strategy and management control: the importance of classifying the strategy of the business, "British Journal of Management", no. 11, s. 197-212.
 8. Hopwood A.G. (1987), The archaeology of accounting systems, "Accounting, Organisations and Society", no. 12 (3), s. 207-234.
 9. Inamdar S.N. (2012), Alignment of strategy with structure using management control systems, "Strategic Management Review", no. 6 (1), s. 1-26.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P. (2000), Strategy-focused organization. How balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 11. Langfield-Smith K. (1997), Management control systems and strategy: A critical review, "Accounting, Organisations and Society", vol. 22, no. 2, s. 207-232.
 12. Marginson D.E.W. (2002), Management control systems and their effects on strategy formation at middle-management levels: evidence from a U.K. organisations, "Strategic Management Journal", no. 23(11), s. 1019-1031.
 13. Mintzberg H. (1987), Crafting strategy, "Harvard Business Review", no. 65 (4), s. 66-75.
 14. Mintzberg H., McHugh A. (1985), Strategy formation in an adhocracy, "Administrative Science Quarterly", no. 30, s. 160-197.
 15. Mintzberg H., Waters J.A. (1982), Tracking strategy in an entrepreneurial fi rm, "Academy of Management Journal", no. 25 (3), s. 465-499.
 16. Simons R. (1987), Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis, "Accounting, Organisations and Society", no. 12 (4), s. 357-374.
 17. Steiner G. (1979), Strategic planning. What every manager should know?, The Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu