BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemionek Anna (Uniwersytet Gdański), Siemionek Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Miejsce controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Controlling as a Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 87-98, rys., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, Misja przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Controlling, Enterprise mission, Corporation strategies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem pracy jest przedstawienie controllingu w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania - Do oceny stanu badań na temat controllingu i jego miejsca w zarządzaniu przedsiębiorstwem posłużyła analiza i krytyka piśmiennictwa. Wynik - W wyniku zastosowania tej metody została również przeprowadzona dyskusja nad stosowanymi w literaturze różnymi podejściami do controllingu w kontekście misji, wizji, strategii i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Oddziaływanie controllingu ma duże znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż wpływa on na sposób postrzegania i realizacji funkcji controllingu w przedsiębiorstwach, takich jak: planowanie, monitorowanie, analizowanie, ocena różnych działań, procesów i projektów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present controlling as a management process. The purpose of this paper is to report on the significance of controlling as a management tool. Design/Methodology/approach - To examine controlling as a management process the literature research was conducted. Findings - It was found out that controlling is an important part of mission, strategy and the culture of the company. Controlling system improves the control and management of the company. The implementation of controlling plays a key role as a control tool during the decision-making process. Originality/value - The controlling system allows efficient follow-up and management of the enterprise and becomes an efficient component of the decision-makers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (1996), red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, t. 1, s. 19.
 2. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 241.
 3. Bartkus B., Glassman M., McAfee B. (2006), Mission statement Quality and Financial Performance, "European Management Journal", vol. 24, issue 1, USA February, s. 86-94.
 4. Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004), Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa: konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa, s. 16.
 5. Bernstein P., Damodaran A. (1999), Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo Liber, Warszawa, s. 29-32.
 6. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, s. 391.
 7. Campbell A. (1997), Mission statements, "Long Range Planning", vol. 30, issue 6, USA December, s. 931-932.
 8. Cummings S., Davies J. (1994), Mission, Vision, Fusion, "Long Range Planning", vol. 27, no. 6.
 9. De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa, s. 346.
 10. Dresler Z., Czekaj J. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III, Warszawa, s. 14.
 11. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa, s. 9-11.
 12. Duraj J. (1996), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE. Warszawa, s. 34.
 13. Gajdka J., Walińska G., Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 18.
 14. Gierszewska G. (2003), Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa, s. 18.
 15. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa, s. 101.
 16. Guilding C., Lamminmaki D., Drury C. (1998), Budgeting and standard costing practices in New Zealand and the United Kingdom, "The International Journal of Accounting", vol. 33, issue 5, s. 569-588.
 17. Hansen S.C., Van der Stede W.A. (2004), Multiple facets of budgeting: an exploratory analysis, "Management Accounting Research", vol. 15, issue 4, USA December, s. 415-439.
 18. Jensen M.C., Menckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3 (4), s. 305-360.
 19. Khalifa (2012), Mission, purpose, and ambition: redefining the mission statement, "Journal of Strategy and Management", vol. 5, issue 3, s. 236-251.
 20. Kisielnicki J. (2001), Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa, s. 225.
 21. Klemm M., Sanderson S., Luffman G. (1991), Mission statements: Selling corporate values to employees, "Long Range Planning", vol. 24, issue 3, USA June, s. 73-78.
 22. Kowal B. (2009), Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego, praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Zarządzania, Kraków, s. 11.
 23. Krawczyk S. (2009), Controlling logistyczny w sieciach usług transportowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 69 Transport 2009, Wrocław, s. 89.
 24. Krupski R. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa, s. 28.
 25. Mehlan A. (2009), Controlling + Praktyczne pomoce controllingowe w Excelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 8.
 26. Mintzberg H. (1994) , That's not "turbulence", Chicken Little, it's really opportunity, Strategy & Leadership, vol. 22, issue 6, s. 7-9.
 27. Mullane John V. (2002), The mission statement is a strategic tool: when used property, Management Decision vol. 40, issue: 5, s. 448-455.
 28. Nogalski B. (1998), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, s. 105.
 29. Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, s. 389.
 30. Obłój K. (1998), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa, s. 2.
 31. Porter M.E. (2007), Czym jest strategia?, w: Sekrety skutecznych strategii, Harvard Business Review Polska.
 32. Rappaport A. (1986), Creating shareholder value: The new standard for business performance, New York: Free Press.
 33. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 16.
 34. Rutka R., Czerska M. (2009), Kultura organizacji jako determinanta sprawności, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Difin, s. 416-427.
 35. Sikorski C. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa, s. 4.
 36. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa, s. 23.
 37. Suszyński C. (2010), Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nauk o zarządzaniu, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 48-49.
 38. Vollmuth H. J. (2003), Controlling. Instrumenty od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 13.
 39. Waśniewski K. (2011), Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji - dylematy racjonalności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 23-33.
 40. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 4.
 41. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 297.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu