BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zorska Anna
Title
Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych
Participation of Foreign Subsidiaries in the Development of Knowledge Resource by Transnational Corporations (TNCs)
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 2, s. 169-199, rys.
Keyword
Przepływ wiedzy, Wiedza, Innowacje, Zagraniczne spółki zależne, Korporacje międzynarodowe
Knowledge flows, Knowledge, Innovations, Foreign subsidiaries, International corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zadaniem autorki jest przedstawienie rozwoju, działalności, czynników zmian i tzw. twórczej przemiany zagranicznych filii korporacyjnych uczestniczących w kreowaniu, stosowaniu i przepływach wiedzy realizowanych w KTN, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia lokalnych powiązań filii dla realizacji zadań tych jednostek oraz ich firm macierzystych. Chodzi o wykazanie, że w rozwoju zasobu wiedzy KTN wzrasta znaczenie "wkładu" wiedzy pochodzącej z ich filii zagranicznych, do czego przyczyniają się przemiany samych filii oraz ich korzystne "lokalne osadzenie" w gospodarce kraju goszczącego. Istotne jest zasygnalizowanie możliwego wpływu twórczej przemiany filii korporacyjnych na wykorzystanie zasobów i zdolności wytwórczych w krajach je goszczących. (fragment tekstu)

The article aims to portray important changes in the activity of TNCs' foreign subsidiaries which result in the increased participation of subsidiaries in development of knowledge resource and competitiveness by parent firms. Knowledge flows evolve under growth of activity and changed functioning of foreign subsidiaries and recently various factors have contributed to expanding process coined a creative transition of TNCs' foreign subsidiaries. The process consists in increased engagement of foreign subsidiaries in conducting own R&D and creating a new knowledge as well as acquiring knowledge form various external sources, mostly from local entities in host countries. Competitiveness of subsidiaries is sustained and a reverse technology transfer to parent firm is initiated. "Local embeddedness" of TNCs' subsidiaries offers more possibilities to tap to knowledge itself and knowledge -creating local resources and capabilities, first of all by means of participation in regional and national innovations systems (or networks). It can result in draining local market of knowledge and other resources/capabilities, next in leaking new knowledge out of the country, and finally in inhibiting innovation and competitiveness of firms and economy of the host country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almeida P., A. Phene, Managing Knowledge Within and Outside the Multinational Corporation, w: Innovation and Growth. From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy -wide Technological Change, red. M. Andersson et al., Oxford University Press, Oxford 2012, s. 23-33.
 2. Anderson Th., US A&liates of Foreign Companies. Operations in 2010, U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Washington 2012, http://www.bea.gov/international/ai1#usdia
 3. Arregle J. L., Miller T. L., Hitt M. A., Beamish P. W., Do Regions Matter? An Integrated Institutional and Semi -globalization Perspective on the Internationalization of MNEs, "Strategic Management Journal" 2013, Vol. 34, s. 926.
 4. Athreye S., Cantwell J., Creating Competition? Globalization and the Emergence of New Technology Producers, "Research Policy" 2007, Vol. 36, s. 221-224.
 5. Beugelsdijk S., Mudambi R., MNEs as Border -crossing Multi -location Enterprises. The Role of Discontinuities in Geographic Space, "Journal of International Business Studies" 2013, Vol. 44, s. 420-421.
 6. Birkinshaw J., Hood N., Unleash Innovation in Your Subsidiaries, "Harvard Business Review" March 2001, s. 136.
 7. Birkinshaw J., Hood N., Young S., Subsidiary Entrepreneurship, Internal and External Competitive Forces, and Subsidiary Performance, "International Business Review" 2005, Vol. 14, s. 227-248.
 8. Blomkvist K., Kappen Ph., Zander I., Superstar Subsidiaries of Multinational Corporation: in Search of Origins and Drivers, w: Innovation and Growth. From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-wide Technological Change, red. M. Andersson, B. Johansson, Ch. Karlsson, H. Loof, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 78-80.
 9. Birkinshaw J., Hood N., Multinational Subsidiary Evolution: Capability and Charter Change in Foreign-owned Subsidiary Companies, w: The Multinational Subsidiary. Management, Economic Development and Public Policy, red. N. Hood, Palgrave MacMillan, Houndmills-New York 2003, s. 196.
 10. Cantwell J., Zhang F., Knowledge Accession Strategies and the spatial Organization of R&D, w: Innovation and Growth. From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy -wide Technological Change, red. M. Andersson et al., Oxford University Press, Oxford 2012, s. 108.
 11. Castellani D., Jimenez A., Zanfei A., How Remote Are R&D Labs? Distance Factors and International Innovative Activities, "Journal of International Business Studies" 2013, Vol. 44, s. 670.
 12. Cavanagh A., Freeman S., The Development of Subsidiary Roles in the Motor Vehicle Manufacturing Industry, "International Business Review" 2012, Vol. 21, s. 613.
 13. Chakravarthy B., The New Rules of Bringing Innovations to Market, "Harvard Business Review" March 2004, s. 59-63.
 14. Chakravarthy B., McEvily S., Doz Y., Rau D., Knowledge Management and Competitive Advantage, w: The Blackwell Handbook Organizational Learning and Knowledge Management, red. M. Esterby -Smith, Blackwell Publishing, Malden-Oxford 2002, s. 304-328.
 15. Chang Y. Ch., System of Innovation, Spatial Knowledge Links and the Firm's Innovation Performance: Towards a National -Global Complementarity View, "Regional Studies" 2009, Vol. 43, s. 1199-1220.
 16. Chen V. Z., Li J., Shapiro D. M., International Reverse Spillover Effects on Parent Firms: Evidences from Emerging -market MNEs in Developed Markets, "European Management Journal" 2012, Vol. 30, s. 204-218.
 17. Collinson S. C., Wang R., The Evolution of Innovation Capability in Multinational Enterprise Subsidiaries: Dual Network Embeddedness and the Divergence of Subsidiary Specialization in Taiwan, "Research Policy" 2012, Vol. 41, s. 1502.
 18. Cusmano L., Mancusi M. L., Morrison A., Globalization of Production and Innovation: How Outsourcing is Reshaping an Advanced Manufacturing Area, "Regional Studies" 2010, Vol. 44, s. 235-252.
 19. Dellestrand H., Ph. Kappen, The Effects of Spatial and Contextual Factors on Headquarters Allocation to MNE Subsidiaries, "Journal of International Business Studies" 2012, Vol. 43, s. 219-243.
 20. Di Minin A., Zhang J., Gammelto P.?, Chinese Foreign Direct Investment in R&D in Europe: A New Model of R&D Internationalization?, "European Management Journal" 2012, Vol. 30, s. 200-201.
 21. Dunning J.H., International Production and the Multinational Enterprise, G. Allen and Unwin, London 1981.
 22. Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 23. Davis L. N., Meyer K. E., Subsidiary Research and Development and the Local Environment, "International Business Review" 2004, No. 3, s. 376-377.
 24. Figueiredo P. N., The Role of Dual Embeddedness in the Innovative Performance of MNE Subsidiaries: Evidence from Brazil, "Journal of Management Studies" 2011, Vol. 48, s. 438.
 25. Frost T. S., Birkinshaw J. M., Ensign P. C., Centers of Excellence in Multinational Corporations, "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, s. 998-1003.
 26. Garcia F., Jin B., Salomon R., Does Foreign Direct Investment Improve the Innovative Performance of Local Firms?, "Research Policy" 2013, Vol. 42, s. 231, 242.
 27. Hamm S., Big Blue's Global Lab, "BusinessWeek" September 7, 2009, s. 041-045.
 28. Huston L., Sakkab N., Connect and Develop. Inside Procter & Gamble's New Model for Innovation, "Harvard Business Review" March 2006, s. 60-61.
 29. Jindra B., Giroud A., Scott -Kenel J., Subsidiary Roles, Vertical Linkages and Economic Development: Lessons from Transition Economies, "Journal of World Business" 2009, Vol. 44, s. 176.
 30. Kedia B., Gaffney N., Clampit J., EMNEs and Knowledge -seeking FDI, "Management International Review" 2012, Vol. 52, s. 170-171.
 31. Liberska B., Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne PAN-INE" 2013, nr 2, s. 196-199.
 32. McGuiness M., Demirbag M., Bandara S., Towards a Multi -perspective Model of Reverse Knowledge Transfer in Multinational Enterprises: A Case Study of Coats plc, "European Management Journal" 2013, Vol. 31, s. 190.
 33. Malik R., Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, "Kwartalnik KES Studia i Prace" 2013, nr 1, s. 210-220.
 34. Mashelkar R. A., Innovation's Holy Grail, "Harvard Business Review" July-August 2010, s. 139-141.
 35. Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R., Technology Sourcing in Multinational Enterprises and the Roles of Subsidiaries: an Empirical Investigation, "International Business Review" 2005, Vol. 14, s. 251.
 36. Moore K. J., A Strategy for Subsidiaries: Centers of Excellences to Build Subsidiary Specific Advantages, "Management International Review" 2001, No. 3, s. 281, 288.
 37. Nowańska I., Innowacyjność w gospodarce Chin - przykład "odwróconej" triady Schumpetera?, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, w druku.
 38. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2013.
 39. Orr G., Roth E., How China is Innovating, "McKinsey Quarterly" 2012, No. 1, s. 74-95.
 40. Qu Z., Huang C., Zhang M., Zhao Y., R&D Offshoring, Technology Learning and R&D Efforts of Host Country Firms in Emerging Economies, "Research Policy" 2013, Vol. 42, s. 502, 513.
 41. Pananond P., Where do We Go from Here? Globalizing Subsidiaries Moving Up the Value Chain, "Journal of International Management" 2013, http://dx.doi.org/10.1016/intman [dostęp 2.03.2013].
 42. Park B. I., What Changes the Rules of the Game in Wholly -owned Subsidiaries? Determinants of Knowledge Acquisition from Parent Firms, "International Business Review" 2012, Vol. 21, s. 547-557.
 43. Rabiosi L., Santangelo G. D., Parent Company Bene"ts from Reverse Knowledge Transfer: the Role of Liability of Newness in MNEs, "Journal of World Business" 2013, Vol. 48, s. 168.
 44. Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007, s. 13-27.
 45. Rugman A. M., Verbeke A., Extending the theory of the Multinational Enterprise: Internationalization and Strategic Management Perspectives, "Journal of International Business Studies" 2003, Vol. 34, s. 135.
 46. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 47. Song J., Asakawa K., Chu Y., What Determines Knowledge Sourcing from Host Locations of Overseas R&D Operations? A Study of Global R&D Activities of Japanese Multinationals, "Research Policy" 2011, Vol. 40, s. 388.
 48. Siedschlag I., Smith D., Turcu C., Zhang X., What Determines Location Choice of R&D Activities by Multinational Firms?, "Research Policy" 2013, Vol. 42, s. 1428.
 49. Twardowski M., Case Study of a TNC In Poland - the Fiat Company, w: Transnational Corporations in Poland, red. A. Zorska, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003, s. 311-317.
 50. Veliyath V., Sambharya M. B., R&D Investments of Multinational Corporations. An Examination of Shifts in Patterns of Flows Across Countries and Potential In%uences, "Management International Review" 2011, Vol. 51, s. 408.
 51. Van Egeraat Ch., Breathnach P., The Drivers of Transnational Subsidiary Evolution: the Upgrading of Process R&D in the Irish Pharmaceutical Industry, "Regional Studies" 2012, Vol. 46, s. 1164.
 52. Wang J., Liu X., Li X., A Dual -role Typology of Multinational Subsidiaries, "International Business Review" 2009, Vol. 18, s. 589-590.
 53. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD-UN, Geneva 2005.
 54. Wooldridge A., The World Turned Upside Down, A Special Report on Innovation in Emerging Markets, "The Economist" April 17, 2010, s. 3-8.
 55. Zanfei D., Castellani A., Multinational Firms, Innovation and Productivity, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2006, rozdz. 1 i 2.
 56. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 57. Zorska A., Ku globalizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 59-70.
 58. Zorska A., Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju wiedzy korporacji transnarodowych, oprac. (jako masz. pow.) w ramach projektu badań ISM pt. "Gospodarka oparta na wiedzy - między teorią a praktyką", sygnatura KES/S/06/13, KES, SGH, Warszawa 2013, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu