BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Karolina (Uniwersytet Zielonogórski), Kulczyk Zdzisław
Title
Symboliczne rozdzielenie a decyzje inwestorów
Symbolic Decoupling and Investors Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 135-144, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Venture capital, Decyzje inwestycyjne, Symboliczne rozdzielenie
Venture capital, Investment decisions, Symbolic decoupling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem badań było ustalenie relacji pomiędzy rozdzieleniem symbolicznym obecnym w procesie screeningu venture capital a jakością inwestycji. Metodyka badania - Przeprowadzono 30 wywiadów indywidualnych, z czego 12 miało charakter wywiadów pogłębionych. Oszacowano korelacje pomiędzy wielkością rozdzielenia, a jakością inwestycji określoną przez indywidualnych inwestorów. Wynik - W wyniku uzyskano informacje o relacji pomiędzy rozdzieleniem symbolicznym, jego przyczynami i skutkami. Oryginalność/wartość - Zbadano inwestorów, co stanowi wartość dodaną, gdyż do tej pory w większości badano przedsiębiorców poszukujących kapitału. Potwierdzono relację pomiędzy wielkością rozdzielenia a jakością inwestycji, przy czym jest ona zróżnicowana w ramach wszystkich rodzajów. Wskazano na korzyści z niejednoznaczności przyczynowo-skutkowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the research was to assess the relation between symbolic decoupling recognized in process of capital venture screening and the quality of investment. Design/Methodology/approach -There were interviewed 30 individual investors, 12 of interviews were in-depth. There was estimated intercorrelation between decoupling and quality of investment. Findings - There intercorrelation between decoupling and quality of investment exists but the impact of different types of information on investment quality was diversifi ed. Originality/value - Most of research bases on interviews with entrepreneurs. In this research the investor is an unit of analysis what is a valuable, new approach. The next value added was discovery of advantage of causal ambiguity in venture capital screening. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aldrich H.E., Fiol C.M. (1994), Jools rish in? The institutional context of industry creation, "Academy of Management Review", no. 19 (4), s. 645-670.
 2. Ambrosini V., Bowman C. (2010), The Impact of Causal Ambiguity on Competitive Advantage and Rent Appropriation V. Ambrosini and C. Bowman Causal Ambiguity, "British Journal of Management" no. 21 (4), s. 939-953.
 3. Fiss P.C., Zajac E.J. (2006), The symbolic management of strategic change: sensegiving via framing and decoupling, "Academy of Management Journal", no. 49(6), s. 1173-1193.
 4. Kirsh D., Goldfarb B., Gera A. (2009), Firm or substance: the role of business plans in venture capital decision making process, "Strategic Management Journal", no. 30, s. 487-515.
 5. Lounsbury M., Glynn M.A. (2001), Cultural entrepreneurship: stories, legitymacy, and the acquisition of resources, "Strategic Management Journal", no. 22 (6/7), s. 545-564.
 6. Markóczy L., Li Sun S., Peng M.W., Shi W., Ren B. (2013), Social network contingency, symbolic management, and boundary stretching, "Strategic Management Journal", no. 34 (11), s. 1367-1387.
 7. Mazur K. (2014), Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji, artykuł przyjęty do druku do czasopisma: "Przegląd Organizacji".
 8. Westphal J.D., Graebner M. (2010), A matter of appearances: how corporate leaders manage the impressions of financial analysts about the conduct of their boards, "Academy of Management Journal", no. 53 (1), s. 15-44.
 9. Westphal J.D., Zajac, E.J. (1993), Substance and symbolism in CEOs' long-term incentive plans. National Academy of Management Meetings, Atlanta.
 10. Westphal J.D., Zajac E.J. (1998), The symbolic management of stockholders: corporate governance reforms and external constituent reactions, "Administrative Science Quarterly", no. 43 (1), s. 127-153.
 11. Westphal J.D., Zajac E.J. (2001), Decoupling policy from practice: the case of stock repurchase programs, "Administrative Science Quarterly", no. 46 (2), s. 202-228.
 12. Zimmerman M.A., Zeitz G.J. (2002), Beyond survival: achieving new venture growth by building legitimacy, "Academy of Management Review", no. 27 (3), s. 414-431.
 13. Zott C., Huy Q.N. (2007), How Entrepreneurs Use Symbolic Management to Acquire Resources, "Administrative Science Quarterly", no. 52 (1), s. 70-105.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu