BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Test strategii Psy Dowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Test of the Dogs of the Dow Strategy on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 161-170, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Strategia inwestycyjna, Dywidenda, Efektywność rynku, Rynek kapitałowy
Investment strategy, Dividend, Market effectiveness, Capital market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Badania analizują skuteczność strategii inwestycyjnej Psy Dowa w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywidendowa strategia Dowa jest zorientowana na wartość i polega na inwestowaniu równych nakładów kapitałowych w składowe indeksu WIG20, z najwyższą stopą dywidendy. Otrzymane wyniki sugerują, że stosowanie strategii Psy Dowa może dostarczyć dodatkowej wartość inwestycji na polskim rynku kapitałowym. Ponadto, otrzymane rezultaty są istotne statystycznie. W związku z tym można stwierdzić, że strategia Psy Dowa jest skuteczniejsza od rynku. (abstrakt oryginalny)

This study analyzes the performance of the Dogs of the Dow investment strategy on the Warsaw Stock Exchange. The Dow Dividend Strategy is a value oriented that calls for investing equal capital expenditures in the highest yielding components of the WIG20. The performance evaluation findings suggest that the Dogs of the Dow can add some value an investment strategy on the Polish capital market. Moreover, the results are significant in a statistical sense. Therefore, can be concluded that the Dogs of the Dow strategies outperform the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambachtsheer K., Farrell J. (1979), Can Active Management Add Value?, "Financial Analysts Journal", vol. 35, no. 6, s. 39-47.
 2. Basu S. (1977), Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price - Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, "Journal of Finance", vol. 32, no. 3, s. 663-682.
 3. Black F., Scholes M. (1974), The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns, "Journal of Financial Economics", vol. 1, no. 1, s. 1-22.
 4. Chan L., Jegadeesh N., Lakonishok J. (1995), Evaluating the Performance of Value versus Glamour Stocks: The Impact of Selection Bias, "Journal of Financial Economics", vol. 38, no. 3, s. 269-296.
 5. Estep T., Hanson N., Johnson C. (1983), Sources of Value and Risk in Common Stocks, "Journal of Portfolio Management", vol. 9, no. 4, s. 5-13.
 6. Fama E., French K. (1988), Dividend Yields and Expected Stock Returns, "Journal of Financial Economics", vol. 22, no. 1, s. 3-26.
 7. Fama E., French K. (1992), The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance", vol. 47, no. 2, s. 427- 465.
 8. Fama E., French K. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics", vol.33, s. 3-56.
 9. Filbeck G., Visscher S. (1997), Dividend Yield Strategies in the British Stock Market, "European Journal of Finance", vol. 3, no. 4, s. 277-289.
 10. Grant J. (1995), A Yield Effect in Common Stock Returns, "Journal of Portfolio Management", vol. 21, no. 2, s. 35-40.
 11. Goetzmann W., Jorion P. (1993), Testing the Predictive Power of Dividend Yields, "Journal of Finance", vol. 48, no. 2, s. 663-679.
 12. Gombola M., Liu F. (1993), Dividend Yields and Stock Returns: Evidence of Time Variation between Bull and Bear Markets, "Financial Review", vol. 28, no. 3, s. 303-327.
 13. Harris R., Marston F. (1994), Value versus Growth Stocks: Book-to-Market, Growth, and Beta, "Financial Analysts Journal", vol. 50, no. 5, s. 18-24.
 14. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R. (1994), Contrarian investment, extrapolation and risk, "Journal of Finance", vol. 49, no. 5, s. 1541-1578.
 15. McQueen G., Shields K., Thorley S. (1997), Does the ‚Dow-10 Investment Strategy' Beat the Dow Statistically and Economically?, "Financial Analysts Journal", vol. 53, no. 4, s. 66-72.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu