BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Dynamics of the Private Equity Funds' Divestment of on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 185-196, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Dezinwestycje, Private equity, Pierwsza oferta publiczna
Spearman's rank correlation coefficient, Disinvestment, Private equity, Initial Public Offering (IPO)
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Zasadniczym celem opracowania jest rozpoznanie czynników mających wpływ na dynamikę redukcji zaangażowania kapitałowego funduszy private equity w spółki portfelowe w procesach dezinwestycji realizowanych metodą pierwszej oferty publicznej. Metodologia badania - Ocena dynamiki realizacji procesów dezinwestycji metodą pierwszej oferty publicznej na polskim rynku giełdowym i czynników na nią wpływających przeprowadzona została z wykorzystaniem metod statystyki opisowej, analizy korelacji (współczynnik korelacji rang Spearmana) oraz analizy regresji wielokrotnej. Wynik - Okres, w którym następuje redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę portfelową po wprowadzeniu jej akcji do publicznego obrotu, związany jest w znaczący sposób z przyjętą w pierwszej ofercie publicznej strategią dezinwestycji, a zwłaszcza z czynnikami charakteryzującymi ogół przekształceń struktury właścicielskiej spółek portfelowych związanych z ich debiutem giełdowym. Oryginalność/wartość - Proces wyjścia z inwestycji funduszy private equity po wprowadzeniu akcji spółki portfelowej do publicznego obrotu jest zagadnieniem dotychczas w znikomym stopniu rozpoznanym w literaturze przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. W pracy zaprezentowane zostały pierwsze wyniki badań empirycznych nad czynnikami mającymi wpływ na tempo realizacji dezinwestycji funduszy private equity za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of the study is to recognize the factors affecting the dynamics of the disinvestment process of private equity funds on the stock exchange. Design/Methodology/approach - To assess the dynamics of the divestment process by the IPO and the factors affecting it, the methods of descriptive statistics, correlation analysis (Spearman's rank correlation coeffi- cient) and multiple regression analysis have been used. Findings - The period in which the private equity funds achieve the full exit from investments by stock market is in a meaningful way associated with the adopted strategy of the initial public offering, especially with the factors characterizing the changes of the portfolio companies' ownership structure. Originality/value - The process of the exit from the investment of private equity funds after the introduction of the portfolio company's shares to public trading is an issue so far hardly recognized in the literature, both Polish and foreign. In this paper are presented the first results of empirical research on the factors infl uencing the pace of the private equity funds' divestment through the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ball E., Chiu H., Smith R. (2011), Can VCs time the market? An analysis of exit choice for venture-backed firms, "Review of Financial Studies", vol. 24.
 2. Bienz C., Walz U. (2010), Venture capital exit rights, "Journal of Economics and Management Strategy", vol. 19.
 3. Black B.S., Gilson R.J. (1998), Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks versus Stock Markets, "Journal of Financial Economics", vol. 47.
 4. Brav A., Gompers P. (1997), Myth or reality? The long-run underperformance of initial public offerings: evidence from venture- and non venture-capital-backed companies, "Journal of Finance", vol. 52.
 5. Cockburn I., MacGarvie M. (2009), Patents, thickets and the financing of early-stage firms: evidence from the software industry, "Journal of Economics and Management Strategy", vol. 18.
 6. Cumming D. (2008), Contracts and exits in venture capital finance, "Review of Financial Studies", vol. 21.
 7. Cumming D., Johan S. (2008), Information asymmetries, agency costs and venture capital exit outcomes, "Venture capital", vol. 10, no. 3.
 8. Cumming D. J., MacIntosh J.G. (2003a), A Cross-country Comparison of Full and Partial Venture Capital Exits, "Journal of Banking & Finance", vol. 27.
 9. Cumming D.J., MacIntosh J.G. (2003b), Venture-capital Exits in Canada and United States, "University of Toronto Law Journal", vol. 53.
 10. Da Rin M., Hellmann T., Puri M. (2013), A survey of venture capital research, w: G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (red.) "Handbook of the Economics of Finance", vol. 2, part A.
 11. Fenn G.W., Liang N., Prowse S. (1996), The Economics of the Private equity Market, "Federal Reserve Bulletin", January.
 12. Gompers P. (2006), Lerner J., The Venture Capital Cycle, MIT Press, Cambridge Massachusetts.
 13. Krishnan C., Masulis R., Ivanov V., Singh A. (2011), Venture capital reputation, post-IPO performance and corporate governance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 46.
 14. Lee P., Wahal S. (2004), Grandstanding, certification and the underpricing of venture capital backed IPOs, "Journal of Financial Economics", vol. 73.
 15. Lin T., Smith R. (1998), Insider reputation and selling decisions: the unwinding of venture capital investments during equity IPOs, "Journal of Corporate Finance", vol. 4.
 16. Liu X., Ritter J.R. (2011), Local underwriter oligopolies and IPO underpricing, "Journal of Financial Economics", vol. 102.
 17. Megginson W.L., Weiss K.A. (1991), Venture capitalists certification in initial public offerings, "Journal of Finance", vol. 46.
 18. Peaglis I., Veeren P. (2013), Speed and consequences of venture capitalist post-IPO exit, "Journal of Corporate Finance", vol. 22.
 19. Povaly S. (2007), Private equity exits: Divestment process management for leveraged buyouts, Springer, Berlin Heidelberg.
 20. Puri M., Zarutskie R. (2012), On the lifecycle dynamics of venture-capital- and non-venturecapital-financed firms, "Journal of Finance", vol. 67.
 21. Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa.
 22. Wall J., Smith J. (1997), Better exits, Price Waterhouse Corporate Finance for EVCA.
 23. Wrzesiński M. (2008), Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 24. Zasępa P. (2010), Venture capital - sposoby dezinwestycji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu