BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Wartość przedsiębiorstwa w kontekście finansowania w formie mezzanine
Mezzanine Finance in Firm's Value Context
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 199-211, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Finansowanie mezzanine, Wartość przedsiębiorstwa, Wykup lewarowy, Instrumenty finansowe
Mezzanine finance, Enterprise value, Leveraged buy-out (LBO), Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł koncentruje się na sposobach oddziaływania w przedsiębiorstwie, mających na celu wzrost jego wartości. W głównej mierze dotyczy zwiększenia udziału rynkowego, możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności. Ponadto, podkreślono rolę finansowania w dążeniu do wzrostu przedsiębiorstwa. Dlatego skupiono się na finansowaniu wzrostu poprzez zastosowanie mezzanine. Głównym elementem ograniczającym inwestycje, fuzje i przejęcia czy też wzrost sprzedaży, jest brak dostępu do elastycznego finansowania. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie instrumentów finansowych, a zwłaszcza mezzanine. Struktura tego instrumentu pozwala na elastyczne dokonywanie spłaty. W związku z tym kadra zarządzająca skupia się na prowadzeniu działalności biznesowej czy też organicznej. Istotą jest zatem przedstawienie struktury finansowania mezzanine i jego wpływu na rozwój prowadzonej działalności, które w konsekwencji może prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is concerning about rising firm's value in medium or long term period. One of the most important is to concentrate on extending market shares or diversifying scale of enterprise. What matter most is the role of financing in company growth. The author focuses on the fundamental importance of mezzanine financing and describes the financing structure. Elastic mezzanine payment is crucial and gives the Board of Directors greater opportunity to achieve planned firm's strategy. Mezzanine infl uence on firm's development is concerning issue and it could have magnificent impact on value of the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bean L. (2008), Mezzanine Financing: Is It for You?, "The Journal of Corporate Accounting & Finance", vol. 19, issue 2, styczeń-luty, s. 34.
 2. Bruner R.F. (2005), Deals from Hell. M&A Lessons that Rise Above the Ashes, John Wiley & Sons.
 3. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. II, Helion, Gliwice.
 4. Evans F.C., Bishop D.M. (2001), Valuation for M&A. Building value in private companies, John Wiley and Sons, Nowy Jork.
 5. Feldman S.J. (2005), Principles of private form valuation, Wiley and Sons, New Jersey.
 6. Gaughan P.A. (2007), Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons.
 7. Mezzanine finance - A Hybrid Instrument with a Future (2008), "Economic Briefing", no. 42, Credit Suisse Economic Research, s. 5.
 8. Private equity fund operations (2008), Asian Development Bank, Special evaluation study, lipiec, s. 16.
 9. Rizzi J.V. (2007) , How Much Debt Is Right for Your Deal?, Commercial Lending Review, lipiec-sierpień, s. 15.
 10. Rosa. A. (2009), Alternatywne instrumenty finansowania, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Sulima M. (2008), Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine), w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfi l, Difin.
 12. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Świderska J. (2008), Quasi-fundusze venture capital, Difin, Warszawa, s. 40.
 14. Vaitkunas D. (2010), Mezzanine Finance, Bond capital Mezzanine Inc., czerwiec, s. 5, www.bondcapital.ca.
 15. Weston J.F., Weaver S.C. (2001), Mergers and Acquisitions, McGraw-Hill, Nowy Jork.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu