BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocieszak Marcin (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Title
Procesy konsolidacyjne w Polsce, ich determinanty i związki z tendencjami światowymi
M&A Transactions in Poland, their Determinants and Associations with Global Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 221-234, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Globalizacja, Ład korporacyjny
Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Globalization, Corporate governance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Zbadanie związku rynku procesów konsolidacyjnych w Polsce z rynkami w innych regionach oraz próba określenia determinant wartości i liczby procesów na tym rynku. Metodologia badania - Analizy empiryczne oparte na danych z bazy ThomsonOne i estymacji równań regresji, objaśniających liczbę i wartość transakcji konsolidacyjnych w Polsce. Wyniki - Dowiedziono asocjacji zmian zachodzących w Polsce z rynkami na świecie, w Europie i Europie Wschodniej. Udowodniono, że liczba transakcji w Polsce reaguje z opóźnieniem w stosunku do liczby transakcji w innych regionach. Stwierdzono powiązania polskiego rynku procesów konsolidacyjnych z sytuacją panującą na polskiej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Oryginalność/wartość - Artykuł zawiera pierwszą w literaturze polskiej próbę ilościowego powiązania zjawisk procesów konsolidacyjnych obserwowanych w naszym kraju ze zjawiskami na świecie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article investigates associations between M&A transactions in Poland and processes observed in other regions. It identifies also the determinants of changes in behavior of the Polish market. Design/Methodology/Approach - Empirical analysis based on ThomsonOne database and estimation of regression models. Findings - I found a significant association between the Polish M&A market and markets in the world, in Europe and Eastern Europe. The number of transactions in Poland reacted with a delay to the number of transactions in other regions. Moreover, I found the significant relationship between Polish M&A market and the situation on the Polish stock exchange. Originality/value - The article provides the first in the Polish literaturanalysis of the links between the Polish M&A market and global trends. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gärtner D.L., Halbheer D. (2009), Are there waves in merger activity after all?, "International Journal of Industrial Organization".
 2. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i Przejęcia, PWE, Warszawa.
 3. Gugler K., Mueller D.C., Yurtoglu B.B., Zulehner C. (2003), The effect of mergers: an international comparison, "International Journal of Industrial Organisation".
 4. Gugler K., Mueller D.C., Weichselbaumer M. (2012), The determinants of merger waves: An international perspective, "International Journal of Industrial Organization".
 5. Galbraith J.K. (1961), The Great Crash: 1929, 2nd ed. Houghton Mifflin, Boston.
 6. Harford J. (2005), What drives merger waves?, "Journal of Financial Economics".
 7. Hogarty T. (1970), Conglomerate Mergers and Acquisitions: Opinion Analyses, St. John's Law Review.
 8. Janowicz M. (2012), Cykliczność fuzji i przejęć na świecie i w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Jovanovic B., Rousseau P.L. (2002a), The Q-theory of mergers, American Economic Review Papers and Proceedings.
 10. Jovanovic B., Rousseau P.L. (2002b), Mergers as Reallocation, Working Paper no. 9277, National Bureau of Economic Research.
 11. Martynova M., Renneboog L. (2008), A century of corporate takeovers: What have we learned and where do we stand?, "Journal of Banking & Finance".
 12. Markham J. (1955), Survey of the evidence and findings on mergers, w: Business Concentration and Price Policy, Princeton University Press, Boston.
 13. Rhodes-Kropf M., Robinson D.T., Viswanathan S. (2005), Valuation waves and merger activity: the empirical evidence, "Journal of Financial Economics".
 14. Shiller R.J. (2000), Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton.
 15. Shleifer A., Vishny R.W. (2003), Stock market driven acquisitions, "Journal of Financial Economics".
 16. Stigler G. (1950), Monopoly and oligopoly power by merger, "American Economic Review".
 17. Tobin J. (1969), A general equilibrium approach to monetary theory, "Journal of Money Credit and Banking".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu