BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Szkolenia jako długofalowa inwestycja w kapitał ludzki przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Hotelu Sofitel Warsaw Victoria
Training in Hospitality Sector as a Long-Term Investment in Human Capital the Case of Sofitel Warsaw Victoria Hotel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 125-133, rys., tab.
Keyword
Hotelarstwo, Kapitał ludzki, Szkolenia
Hotel industry, Human capital, Training
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie roli szkoleń w rozwoju kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem hotelu Sofi tel Warsaw Victoria. Podstawą napisania artykułu była analiza odpowiedniej literatury przedmiotu oraz materiałów wtórnych zawierających wyniki badań empirycznych.(fragment tekstu)

Employees talents which are developed and skillfully used can become acompetitive advantage for a company in hospitality sector. Training plays anessential role in developing employees skills. The aim of the article is topresent training system in Sofi tel Warsaw Victoria Hotel. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  2. B. Puczkowski, Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
  3. J. Adamowicz, G. Wolak, Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
  4. Organizacja pracy w hotelarstwie, red. D. Pląder, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu