BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzienisiuk Dorota (Uniwersytet Warszawski)
Title
Składka na ubezpieczenia społeczne w regulacji prawnej wspierającej ochronę miejsc pracy i pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw
Social Security Contribution in Legal Regulation Promoting Protection of Workplaces and Employees of Restructured Undertakings
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2014, nr 6, s. 23-45
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Regulacje prawne
Social insurance, Insurance premium, Legal regulations
Abstract
Na początku artykułu omówiono zakres działań zmierzających do ochrony miejsc pracy. Następnie przedstawiono założenia ustawy antykryzysowej z 2009 roku oraz ustawy o ochronie miejsc pracy z 2013 roku. Przedstawiono również rodzaje wsparcia ochrony miejsc przez ubezpieczenia społeczne.

Any economic crisis results in difficulties in preserving workplaces and in delays of payments of social security contributions. In Poland special legislation has been adopted aiming to deal with such cases as "ordinary" instruments seemed insufficient. An interesting shift in such legislation within the last 20 years can be observed. At first, it tended to cancel the duty to pay the contributions or to delay the payment. Since 2009, in order to protect jobs by allowing unilateral reduction of working hours by the employer or even temporary suspension of work during an economic stoppage, public funds (Fund of Guaranteed Employees' Benefits usually dealing with employers' insolvency) have been directed to the undertakings in order to finance both direct payments to the employees and cover the current social security contributions. Such a solution seems more suitable with regard to the features of the present Polish social security legislation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Musialski, Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne, Warszawa 1992, s. 56.
 2. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.
 3. J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenia emerytalne - konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005.
 4. Ł. Pisarczyk, Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy - powrót do znanych instrumentów antykryzysowych, MPP 2013, nr 12, s. 622-623.
 5. M. Latos-Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013, s. 92-97; L. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 137-140.
 6. Dz. U. Nr 192, poz. 1379 ze zm. Ustawa ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2015 r. (art. 30).
 7. Dz. U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.
 8. Dz. U. Nr 162, poz. 1112 ze zm.
 9. Dz. U. Nr 83, poz. 932 ze zm.
 10. Dz. U. Nr 74, poz. 856 ze zm.
 11. Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.
 12. Dz. U. Nr 111, poz. 1196 ze zm.
 13. Dz. U. Nr 137, poz. 971 ze zm.
 14. Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.
 15. Dz. U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.
 16. Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.
 17. M. Łabanowski, Składki na ubezpieczenia społeczne i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorców, (w:) Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, red. A. Borodo, Toruń 2004, s. 95-96.
 18. Dz. U. Nr 141, poz. 1365.
 19. Dz. U. Nr 241, poz. 2074.
 20. Dz. U. Nr 75, poz. 398.
 21. Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.
 22. Dz. U. Nr 71, poz. 609 ze zm.
 23. A. Drabek, T. Wrocławska, Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy "antykryzysowej" z dnia 11 października 2013 r., PiZS 2013, nr 12, s. 29.
 24. J.P. Laborde, Droit de la sécurité sociale, Paris 2005, s. 460-461.
 25. A. Supiot, Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, A Report prepared for the European Commission, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 78.
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu