BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasiński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie
Lean Management in Preventing and Overcoming the Crisis in the Enterprise
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 266-276, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Lean management, Enterprises crisis, Crisis management, Enterprises study, Research results
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00691
Abstract
Artykuł traktuje na temat możliwości wykorzystania koncepcji lean management oraz jej narzędzi w zapobieganiu i w przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. Przyjęto tezę, iż dzięki lean management łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu kryzysu, ponieważ koncepcja ta zwiększa stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lean management może być także wykorzystywany w walce z kryzysem w organizacji, jednak jest to trudniejsze, ponieważ efekty wprowadzania lean do przedsiębiorstwa nie są zauważalne od razu. (abstrakt oryginalny)

The article is about the possibility of using the concept of lean management and its tools in preventing and overcoming the crisis in the company. Thesis of the article is that with lean management it is easier to prevent the onset of the crisis in the company because lean increases the stability of the enterprise. Lean management can also be used to eliminate the crisis of the organization, but it is more difficult, because the effects of introducing lean to the company are not immediately noticeable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bożek M., Handzelewicz A. (2012). Determinanty efektywnego wdrożenia filozofii Lean Manufacturing, Problemy Jakości, nr 1.
 2. Byrne A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska.
 3. Deming W.E. (2012). Wyjście z kryzysu. Wrocław: OpExBooks.pl.
 4. Gierszewska G. (2002). Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji. W: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 5. Imai M. (2006). Gemba kaizen - zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes.
 6. Krasiński M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Mitroff I.I. (2001). Managing crisises before they happen, New York: AMACOM.
 8. Urbanowska-Sojkin E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 9. Walas-Trębacz J., Ziarko J. (2011). Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 10. Wawrzyniak B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 11. Womack J.P., Jones D.T. (2003). Lean thinking. Banish waste and create wealth in your corporation. New York: Free Press.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu