BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wynik podatkowy przedsiębiorstwa - identyfikacja i analiza ryzyka rachunku
Business Tax Result Statement - Risk Identification and Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 457-466, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ryzyko podatkowe
Accounting, Corporate income tax, Tax risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie procedury ustalania wyniku podatkowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacja ryzyka związanego z rachunkiem podatkowym. Ryzyko podatkowe dotyczy zarówno ustalania przychodów i kosztów podatkowych, jak również możliwych wariantów rachunku podatkowego. Metodologia badania - W opracowaniu dokonano krytycznej analizy aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także analizy interpretacji podatkowych oraz komentarzy do ustaw podatkowych. Wynik - W artykule przedstawiono możliwe warianty rachunku wyniku podatkowego i ich ryzyko, a także ryzyko związane z ustalaniem podatkowych przychodów i podatkowych kosztów. Oryginalność/wartość - Określenie procedury ustalania wyniku podatkowego pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka podatkowego związanego z ustaleniem przychodów i kosztów podatkowych, a także dotyczącego potencjalnych wariantów rachunku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the procedure of determining the tax enterprises and the identification of risks associated with the income tax . Tax risk concerns for both determining revenue and tax costs , as well as the possible variants of the tax bill. Design/Methodology/approach - The study made a critical analysis of legal acts concerning the additive income individuals and legal persons , as well as analysis and interpretation of tax laws tax comments. Findings - This article lists the possible result of the tax bill and their risks , and the risk associated with setting tax revenue and tax costs. Originality/value - Determination of the procedure for determining the tax result allows for the identification and assessment of risks associated with the setting of the tax revenues and tax costs , as well as refer -tion of potential variants account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beger T., Liss P. (2013), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Jędruszek O. (2013), Zarządzanie ryzykiem podatkowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Kosakowski E. (2013), Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej, w: Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość , Warszawa, s. 395-469.
  4. Małecki P., Mazurkiewicz M. (2011), CIT. Podatki i rachunkowość, 2. wyd., LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  5. Prawo podatkowe przedsiębiorców (2013), red. H. Litwińczuk, 7. wyd., LEX a Wolters Kluwer business Warszawa.
  6. Poszwa M. (2013), Moment uznania kosztów w rachunku wyniku podatkowego, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 173-182.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU 2012, poz. 361 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu