BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska-Hołysz Dorota (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Majątek obrotowy w przedsiębiorstwach handlowych branży instalacyjno-grzewczej
Current Assets Management in Commercial Enterprises of the Installation and Heating Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 467-474, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Majątek przedsiębiorstwa, Kredyt kupiecki
Commercial enterprises, Business assets, Trade credit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł przedstawia specyfikę gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych na rynku urządzeń i instalacji sanitarno- grzewczych. Metodologia badania - Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studia literaturowe. Wynik - Obliczono i zinterpretowano wskaźniki sprawności działania, wskaźnik pozycji kredytowej. Oryginalność/Wartość - Artykuł dotyczy aktualnego i standardowego zagadnienia finansów przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the specifics of working capital management in commercial enterprises on the market for equipment and installation of plumbing and heating. Design/Methodology/approach - Analysis of the financial statements of companies. Literature studies. Findings - Calculated and interpreted efficiency ratios, the rate of credit position. Originality/value - This article applies to current and standard corporate finance issues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  2. Finanse przedsiębiorstwa (2007), red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa.
  3. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z. (2007), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Jerzemowska M. (2006), Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa, w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
  5. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
  6. Rytko P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
  7. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wersja 3.0, (2008), Warszawa.
  8. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa w świetle standardów światowych, PWN, Warszawa.
  9. Wędzki D. (2009), Wskaźniki finansowe, t. 2, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu