BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar wyników finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Financial Performance Measurement in Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 525-534, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Analiza finansowa
Small business, Financial performance, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wyników badania stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa mierników w pomiarze wyników finansowych. Metodologia badania - Statystyczna analiza odpowiedzi w ankiecie dotyczącej pomiaru wyników przeprowadzonej wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw sektora niefinansowego. Wynik - Prezentacja najczęściej stosowanych mierników finansowych oraz ocena ich przydatności w odpowiedziach małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Wartość dodana dla zarządzających oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie doboru mierników wyników finansowych. Oryginalne badanie dotyczące pomiaru wyników małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the results of the research of indicators applied by the small and medium enterprises in financial performance measurement. Design/methodology/approach - Statistical analysis of answers in survey conducted among Polish nonfinan cial small and medium enterprises about performance measurement. Findings - Presentation of most often applied financial indicators and evaluation of their utility in answers of SMEs. Originality/value - Value added for managers and owners of small and medium enterprises in the scope of financial performance indicators selection. Original research about performance measurement in SMEs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
  2. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (2010), red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2011-2012 (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu