BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Konieczka Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji
Effectiveness of Stock Recommendations on the Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 573-581, tab., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek akcji, Rekomendacje, Model wyceny aktywów kapitałowych, Rynek kapitałowy
Equity market, Recommendation, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie skuteczności rekomendacji maklerskich na krajowym rynku akcji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna, mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM oraz dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach 2005-2012. Obliczenia wskazują, że rekomendacje maklerskie nie mają praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategia zajmowania pozycji długich w spółkach najlepiej ocenianych i pozycji krótkich w spółkach najgorzej ocenianych przyniosła historycznie ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to analyze informative value of stock recommendations for investors and to verify the profitability of strategies based on the recommendations. The paper is composed of two parts. First, we review existing literature in the field of analysts' recommendations and their infl uence on the stocks' returns. Second, we investigate the issue of profitability of strategies based on analysts' recommendations in the Polish market. We built long/short portfolios and test them against market model and CAPM. We base our computations on all stocks listed on the WSE in years 2005-2012. It seems that historically in Poland analysts recommendation had virtually no informative value. Strategies based on going long top-rated stocks and shorting the worst stocks performed badly and delivered negative excess returns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Affleck-Graves J., Davis L.R., Mendenhall R.R. (1990), Forecasts of earnings per share: Possible sources of analyst superiority and bias, Contemporary Accounting Research, vol. 6, s. 501-517.
 2. Amir E., Ganzach Y. (1998), Overreaction and underreaction in analysts' forecasts, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 37, s. 333-347.
 3. Barber B.M., Loeffler D. (1993), The' Dartboard' Column: Second-hand Information and Price Pressure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2.
 4. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B. (2001), Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns, The Journal of Finance, vol. 56, no. 2, s. 531-563.
 5. Beneish, M.D. (1991), Stock Prices and the Dissemination of Analysts' Recommendation, Journal of Business: 393-416.
 6. Biedrzyński R. (2008), Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, Szczecin.
 7. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 8. Campenhout, van G., Verhestraeten, J.-F. (2010), Herding behaviour among financial analyst: a literature review, HUB Research Paper no. 39.
 9. Carhart M.M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, "Journal of Finance", vol. 52, no. 1, s. 57-82.
 10. Cochrane J.C. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 11. Cowles A. (1933), Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, vol. 1, issue 3, s. 309-324.
 12. Czyżycki R., Klóska R. (2010), Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora indywidualnego, MEK 2010 Company Processes and Market Requirements, Hradec Kralove, Czechy, s. 2371-2378.
 13. DeBondt W.F.M., Thaler R.H. (1990), Do security analysts overreact?, American Economic Review, vol. 80, s. 52- 57.
 14. Ertimur Y., Zhang F., Muslu V. (2010), Why Are Recommendations Optimistic? Evidence from Analysts' Coverage Initiations, working paper, SSRN online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=993563, (dostęp 14.10.2013).
 15. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", vol. 25, no. 2, s. 383-417.
 16. Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics", vol. 33, no. 1, s. 3-56.
 17. Foye J., Mramor D., Pahor M. (2013), A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 24, no. 1, s. 3-25.
 18. Francis J., Philbrick D. (1993), Analysts' decisions as products of a multi-task environment, "Journal of Accounting Research", vol. 31, s. 216-230.
 19. Gi vol. y D., Lakonishok J. (1984), Properties of analysts' forecasts of earnings: A review and analysis of the research, "Journal of Accounting Literature", vol. 3, s. 117-152.
 20. Green C. (2006), The value of client access to analyst recommendations, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 41, s. 1-24.
 21. Jegadeesh N., Kim J., Krische S.D., Lee C. (2004), Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value?, "The Journal of Finance", vol. 59, no. 3, s. 1083-1124.
 22. Kahneman D., Tversky A. (1973) On the psychology of prediction, "Psychological Review", vol. 80, s. 237-251.
 23. Konopko Ł., Kokolus E. (2012) Sprawdzalność rekomendacji domów maklerskich, prezentacja podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Opole, [wyniki dostępne online: http://wiadomosci. stockwatch.pl/raport-sprawdzalnosc-rekomendacji-domow-maklerskich,strategie-inwestycyjne,23802 (13.10.2013).
 24. Liang B. (1999), Price Pressure: Evidence from the 'Dartboard' Column, "The Journal of Business", vol. 72, no. 1, s. 119-134.
 25. Lin H., McNichols M., O'Brien P. (2005), Analyst impartiality and investment banking relationships, "Journal of Accounting Research", vol. 43, no. 4, s. 623-650.
 26. Liu P., Smith S.D., Syed A.A. (1990), Stock Price Reactions to the Wall Street Journal's Securities Recommendations, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 25, no. 3, s. 399-410.
 27. Loh R.K., Mian G.M. (2006), Do Accurate Earnings Forecasts Facilitate Superior Investment Recommendations?, "Journal of Financial Economics", vol. 80, no. 2, s. 455-483.
 28. Marsden A., VeeraraghavanM., Ye M. (2008), Heuristics of representativeness, anchoring and adjustment, and leniency: impact on earnings' forecasts by Australian analysts, "Quarterly Journal of Finance and Accounting", vol. 47, no. 2, s. 83-102.
 29. Papakroni J. (2012), The dispersion anomaly and analyst recommendations, working paper: www.be.wvu.edu/ phd_economics/cvs/Papakroni_Jobmarket.pdf (14.11.2013).
 30. Schipper K. (1991), Commentary on analysts' forecasts, "Accounting Horizons", vol. 5, s. 105-121.
 31. Slovic P., Lichtenstei, S. (1971), Comparison between Bayesian and regression approaches to the study of information processing in judgment, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 6, s. 649-744.
 32. Trueman B. (1994), Analyst forecasts and herding behavior, "Review of Financial Studies", vol. 7, no. 1, s. 97-124.
 33. Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, "Science", vol. 185, no. 4157, s. 1124-1131.
 34. Wason P.C. (1960), On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task, "Quarterly Journal of Experimental Psychology", vol. 12, no. 3, s. 129-140.
 35. Womack, K.L. (1996), Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?, "Journal of Finance", s. 137-167.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu