BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wycena zakładu metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Valuation of a Business Unit in a Manufacturing Enterprise with a Discounted Cash-Flow Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 597-605, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Enterprise valuation, Discounted cash flow (DCF), Production enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie sposobu wyceny zakładu metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem problemów z tym związanych. Metodologia badania - analiza literatury, egzemplifikacja. Wynik - przedstawienie sposobu podejścia do wyceny zakładu metodą DCF. Oryginalność/wartość - przedstawienie problemów oraz sposobu podejścia do wyceny zakładu metodą DCF. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the DCF method in valuation of a business unit in a manufacturing enterprise, taking into account the problems related to this. Design/ Methodology/approach - analysis of the literature, exemplification. Findings - Presentation of the approach to the valuation of a business unit, using the DCF method. Originality/value - Presentation of the problems and the approach to the valuation of a business unit using the DCF method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" - Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  4. Rachunkowość, Zamknięcie roku 2013 (2013), Rachunkowość, Warszawa.
  5. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
  6. Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, red. Panfil M., Szablewski A. (2011), Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu