BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przydatność, użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw - wyniki badań
Business Valuation Standards Usibility - Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 619-632, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Standaryzacja, Wartość przedsiębiorstwa, Standardy wycen biznesowych
Enterprise valuation, Standardization, Enterprise value, Business valuation standards
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem tego artykułu jest wskazanie jak praktycy, eksperci z zakresu wyceny oceniają przydatność, użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw. Metodologia badania - Dla realizacji postawionego celu wykorzystano reaktywną metodę badawczą - badania ankietowe. Wynik - Efektem przeprowadzonych badań były odpowiedzi na następujące pytania: Czy i z jakich standardów wyceny przedsiębiorstw korzystają eksperci? Na ile użyteczne są standardy wyceny przedsiębiorstw, w jakim stopniu spełniają one oczekiwania ekspertów i na ile przystają do praktyki wyceny przedsiębiorstw? Czy istnieją różnice w postrzeganiu zjawisk w zakresie wyceny między ekspertami funkcjonującymi na rynku amerykańskim, na którym od wielu lat istnieją standardy wyceny przedsiębiorstw, a ekspertami z innych krajów, gdzie te standardy mają krótszą historię? (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to attempt to indicate how business valuation experts evaluate usefulness of business valuation standards. Design/Methodology/approach - Survey method was used in order to achieve the article purpose. Originality/value - The study results report answers for the following research questions: whether and which business valuation standards do experts make use of? Whether and to what extent do the business valuation standards require changes to meet the demands of today's reality? Are there differences in the perception of the phenomena connected with valuation between experts working on the U.S. market, where BVS are well-established, and experts from other countries such as Poland and Romania where these standards have a shorter history? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APES 225 Valuation Services (2008), Accounting Professional and Ethical Standards Board, July.
 2. ASA Business Valuation Standards (2009), American Society of Appraisers.
 3. Business Appraisal Standards (2008), The Institute of Business Appraisers.
 4. Hitchner J.R. (2006), Financial valuation. Applications and Models, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, s. 551.
 5. IDW Standard: Principles for the Performance of Business Valuations (2009) (IDW S 1 Version 2008), IDW Verlag GmbH, Institut der Wirschaftsprüfer in Deutschland, Düsseldorf.
 6. Independent Business Valuation Engagements, Advisory Engagement Standard 2 (2003), Council of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 06/2003.
 7. International Valuation Standards. International Valuation Guidance Note No. 6. Business Valuation (2007), The International Valuation Standards Committee.
 8. Nota Interpretacyjna NI 5, Wycena przedsiębiorstw (2010), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce.
 9. Professional Standards (2002), National Association of Certifi ed Valuation Analysts, May 31.
 10. Standard no 110-530 (2009), The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June.
 11. Szymański P. (2012), What problems does business valuation practice encounter - survey, "Business Valuation Review", vol. 31 no 1, s. 4-22.
 12. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards (2005), The Hong Kong Business Valuation Forum, November.
 13. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services (2007), American Institute of Certifi ed Public Accountants, New York June.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu