BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańska Kamila
Title
Czynniki wartości małych przedsiębiorstw
The Factors of Small Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 633-640, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise value, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Identyfikacja czynników wartości małego przedsiębiorstwa to najważniejszy element w drodze do wyznaczenia jego wartości. Czynniki wartości małych podmiotów gospodarczych zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych, badań ankietowych oraz licznych wywiadów z właścicielami małych firm. Wynikiem przeprowadzonych badań jest schemat, który przedstawia nie tylko główne czynniki wartości małych przedsiębiorstw ale również mikro- i makronośniki wartości wartości, które kształtują poszczególne czynniki. Dość szczegółowe badania zmierzające do wyznaczenia realnej wartości małego przedsiębiorstwa to stosunkowo nowa i rzadko poruszana tematyka. Publikacje poświęcone wycenie wartości przedsiębiorstw nie proponują dwóch innych podejść w zależności od wielkości firmy. Dopiero w 2012 roku pojawiła się na rynku polskim pierwsza publikacja naukowa dr Jacka Kuczowica Wycena małych przedsiębiorstw, gdzie słusznie dostrzega on i pisze, że stosowanie do analiz wartości małego podmiotu gospodarczego miar wywodzących się z technik dostosowanych i opracowanych z myślą o dużym przedsiębiorstwie jest równie nieskuteczne jak "opis zachowań domowego kota w oparciu o podręcznik biologii tygrysa". (abstrakt oryginalny)

Identification of the factors of small businesses is the most important way to determine its value. The factors of small businesses were determined on the basis of the research literature, surveys and interviews with owners of small businesses. The result of the study is a diagram. The diagram illustrates not only the main factors of small businesses but also macrocarriers values and microcarriers values. Research the actual value of small businesses are a relatively new topic. Publications on the valuation of companies do not offer the other two approaches, depending on the size of the company. In 2012, the publication was written about the valuation of small businesses. Dr. Jacek Kuczowica is the author of the publication. It was a first publication in Poland focused on the valuation of small businesses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Haus B. (2004), Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, AE im. O. Langego, Wrocław.
  2. Gerber M.E. (2007), Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
  3. Kuczowic J. (2012), Wycena małego przedsiębiorstwa, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  4. Leszczewska K. (2007), Strategie wzrostu małych podmiotów gospodarczych, w: Zarządzanie wartością organizacji, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, WSFiZ, Białystok.
  5. Piasecki B. (1996), Przedsiębiorczość i mała firma, Wyd. UŁ, Łódź.
  6. Urbańska K. (2010), Źródła wartości małych przedsiębiorstw, Międzyzdroje.
  7. Urbańska K., Metodyka wyceny małych przedsiębiorstw, praca doktorska napisana pod kierunkiem Z. Wilimowskiej.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu