BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wydymus Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Ziad Abdulla T. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijającyhc się
The Dynamic Analysis of the Differentiation of Socio-Econoaic Development Level in the LDCs
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 206, s. 99-113, tabl., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Prace z zakresu prognozowania ekonometrycznego
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Kraje rozwijające się, Analiza dynamiczna
Social economic development, Economic development, Developing countries, Dynamic analysis
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przeprowadzono badania dotyczące zróżnicowania krajów świata w zakresie osiągniętego poziomu, które mają istotne znaczenie na rozróżnienie poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego.

The purpose of the paper consists in the analysis of differentiation level of selected LDCs both in respect of achieved social development and the economic one. The conducted research is of dynamic character, which enabled not only the recognition of constant tendencies appearing in this field, but also the determination of extrapolative forecasts of preventive character. The research was realized on the basis of empirical material concerning the period 1961 - 1980, with the utilization of methods elaborated on the basis of multi-dimensional comparative analysis. The achieved results allow to draw the general conclusion about the different tendencies and the regularities appearing within, the field of social and economic development in the studied group of countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S., Wariacje na temat wzorców rozwoju, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4.
 2. Borys T.,Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 3. Cieślak M., Modale zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa 1976.
 4. Gorzelak G., Statystyczna analiza porównawcza - teoria i praktyka, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
 5. Grabiński T., Z badań nad efektywnością procedur porządkowania liniowego, materiały konferencji nt.: "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane 1983.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
 7. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr* "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 8. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza, PWN, Warszawa 1977.
 9. Strahl D., Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1980, nr 158.
 10. Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria Specjalna; Monografie, Kraków 1984, nr 62.
 11. Wydymus S., Statistical Analysis of Structural Disproportions in the World Economy, materiały IX th International. Conference of Applied Econometrics, Budapest March-April 1982.
 12. Wydymus S., System wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata (1961-1930), maszynopis, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1983.
 13. Wydymus S., Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1984, nr 262.
 14. Wydymus S., Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica Cracoviansia" 1984, vol. XXVII.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu