BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Akademia Morska)
Title
Audyt kapitału intelektualnego jako narzędzie pomiaru wartości
The "Intellectual Capital Audit" as a Tool for Measuring the Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 695-704, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wycena kapitału intelektualnego, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intellectual capital management, Intellectual capital valuation, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję narzędzia do identyfikacji struktury kapitału intelektualnego na poszczególnych jego obszarach oraz wyniki przeprowadzonych badań. Audyt Kapitału Intelektualnego obejmował poszczególne obszary kapitału intelektualnego, takie jak kapitał ludzki, kapitał strukturalny wewnętrzny (organizacyjny) i zewnętrzny (klienta) oraz elementy związane ze świadomością przedsiębiorców w zakresie istnienia i wagi aktywów niematerialnych i wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the actual research process assumed identification of intellectual capital structure, its individual indicators and their infl uence on goodwill. The survey was conducted with "Intellectual capital audit" survey - a tool devised by the author. The audit comprised particular areas of intellectual capital, that is human capital, internal (organizational) and external (client's) structural capital as well as elements relating to entrepreneurs' awareness of the existence and significance of company's intangible assets and goodwill. A concept of intellectual capital infl uence on goodwill was developed on the basis of the gathered survey results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna (1996), praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Engelhardt J. (2000), Podstawy metodyczne analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Low J., Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy, Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Marr B., Gray D., Neely A. (2003), Why Do Firms Measure Their Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital", nr 4.
  6. Panasiuk A. (2008), Kształtowanie relacji kadrowych w aspekcie kształtowania zintegrowanego produktu turystycznego, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  7. Rzempała J. (2013) (praca doktorska), Kapitał intelektualny jako element wartości firm sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu