BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie
Evolution of CFO Functions in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 757-766, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Dyrektor finansowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kompetencje
Enterprises financial management, Chief Financial Officer (CFO), Enterprise management, Competences
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule pokazano ewolucję funkcji dyrektora finansowego od statycznego do dynamicznego jej charakteru. Dyrektor finansowy koncentrował się na planowaniu finansowym i budżetowaniu działalności operacyjnej, ustalaniu odchyleń od założonych planów i ich przyczyn, zarządzaniu środkami pieniężnymi i dostarczaniu kapitału na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z nasileniem się procesów globalizacji i pojawieniem się kryzysu finansowego dyrektor finansowy musi być kreatorem zmian i posiadać umiejętność przewidywania ich skutków oraz zarządzania strategicznymi obszarami biznesu. (abstrakt oryginalny)

In the article, it was showed the evolution of CFO functions from statistic to dynamic character. Previously, the CFO focused on financial planning and budgeting of in the operational activity, identification of deviations from established budgets and their reasons, cash management, providing capital for financing of business development. Along with intensification of globalization processes and financial crisis, the CFO must become the creator of changes and having ability to prediction the crisis effects and management in strategic business units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. (2011), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Irwin, New York.
  2. Haggis I. (2003), Dyrektorzy finansowi stają przed nową szansą - czy zdołają tę szansę wykorzystać, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3.
  3. Kwiatkowski A., Łoś-Strychowska E. (2004), Ewolucja funkcji dyrektora finansowego: od strażnika "kasy" do partnera biznesowego, "Harvard Business Review Polska", listopad.
  4. Lusar M. (2011), Wejść na sam szczyt, czyli kim jest Dyrektor Finansowy, "Kariera w Finansach i Bankowości", nr 12.
  5. Pniewski K. (2011), Wyzwanie dla CFO: jak zostać partnerem w zarządzaniu strategicznym?, CFO 2011 Od rachmistrza do stratega, "Harvard Business Review Polska", wydanie specjalne.
  6. Prociak P. (2013), Finansiści i księgowi podporą organizacji, "Controlling", listopad-grudzień.
  7. Rędaszka M. (2011), 11 cech efektywnego CFO, CFO 2011 Od rachmistrza do stratega, "Harvard Business Review Polska", wydanie specjalne.
  8. 5 najważniejszych doświadczeń CFO, które przydadzą się CEO (2014), "Controlling", styczeń-luty.
  9. Zadania i problemy kierownictwa finansowego (2001), w: Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, Weka Sp. z o.o., Warszawa, cz. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu