BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ wartości firmy przewozowej na wartość usług przewozowych
The Influence of the Value of Transport Firm on the Value of Transport Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 7-16, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Keyword
Usługi transportowe, Przewozy towarowe
Transport services, Cargo transportation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wartość usługi przewozowej akceptowana przez klienta, a następnie oferowanie wartości dodanej ("lepszej" od poprzedniej), a co ważniejsze - przewyższającej wartość usług konkurentów - jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo transportowe podnosi swoją wartość. Elementami składowymi podnoszenia wartości przewoźnika są klasyczne wartości materialne, takie jak: kapitał, pieniądz, zysk, i wartości niematerialne, takie jak: kapitał ludzki, kultura organizacyjna, podejście procesowe do działalności gospodarczej, procesowe kalkulowanie kosztów. Zawarty potencjał stwarza warunki do poszukiwania innowacji, która pozwoli przedsiębiorstwu na zwiększenie popytu poprzez wysoką wartość podaży, co z kolei zapewni trwałość działalności transportowej na konkurencyjnym rynku przewozowym.(abstrakt oryginalny)

Contemporary transport companies focus on principle of increasing their value. This value is expressed by ability of increasing material capital, modern sources like technology and knowledge including efficient processes in order to offer services of new customer added value. Transport customers (passengers and cargo) try to find such services on the competitive market, which fulfill their expectations in terms of price and quality. Value of the transport company is reflected in ability of offering services of greater customer value, which assures company's stable existence on the transport market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
  3. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
  4. Low J., Kalafut P.C., Niematerialne wartości firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Masłyk-Musiał E., Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  6. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
  7. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  8. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu