BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiana podejścia w interpretacji i mierzeniu transportochłonności gospodarki
The Change of the Transport Intensity Interpretation and Measuring
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 65-88, tab., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Keyword
Transportochłonność gospodarki
Transport intensity of the economy
Note
summ.
Abstract
Transportochłonność gospodarki w klasycznym ujęciu odzwierciedla stopień i siłę współzależności między transportem a gospodarką. W nowej, szerszej interpretacji wskazuje, jak kształtować system transportowy, by był on dopasowany do potrzeb gospodarki i mógł je spełniać bez zakłóceń, respektując jednocześnie zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.(fragment tekstu)

The article compares the old issue with a focus on new interpretation and measuring methods of the transport intensity, which is relating with the decoupling effect. This decoupling is a crucial element in achieving sustainable transport. The key question in the last years is how continued economic growth, but with lower transport contribution(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banister D., Stead D., Steen P., Akerman J., Dreborg K., Nijkamp P., Schleicher- -Tappeser R., European Transport Policy and Sustainable Mobility, Spon Press, London-New York 2000.
 2. Banister D., Unsustainable Transport: The Transport Crisis, Spon Press, London-New York 2005.
 3. Baum H., Kurte J., Transport and economic development, w: ECMT, Transport and economic development, 17th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, Paris: OECD 2002.
 4. Baum H., Decoupling transport intensity form economic growth, w: ECMT, Key issues for transport beyond 2000, 15th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, Paris: OECD 2000.
 5. Brunel J., Freight transport and economic growth: an empirical explanation of the coupling in the EU using panel data, Laboratoire d'économie des transports - CNRS: UMR5593, Université Lumière, Lyon II, Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Lyon 2005.
 6. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 7. Daly H., Cobb J., Jr., For the Common Good: Redirecting the Economy towards Community, the Environment, and Sustainable Future, Green Print, London 1990.
 8. Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction. Representation, Estimation and Testing, "Econometrica" 1987, vol. 55.
 9. Gabella-Latreille C., La modéle quinquin fret, un modéle de simulation à l'horizon 2015 des flux de transport de marchandises, tome 1: La modéle quinquin fret, un instrument d'aide à la décision, thése de doctorat de sciences économiques, Lyon: Université Lumiére Lyon 2, 1997.
 10. Gil S., Śleszyński J., Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), "Ekonomista" 2001, nr 1.
 11. Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, "Journal of Econometrics" 1981, vol. 16.
 12. Jänicke M., Ökologische Modernisierung, Optionen und Restriktionen präventiver Umweltpolitik, in: Simonis, U.E. (ed.), Präventive Umweltpolitik, Campus, Frankfurt am Main 1988.
 13. Kaivo-oja J., Luukkanen J., The European Union balancing between CO2 reduction commitments and growth policies: decomposition analyses, "Energy Policy" 2004, vol. 32, no. 13.
 14. Kulshreshtha M., Mag B., Kulshreshtha M., A multivariate cointegrating vector auto regressive model of freight transport demand: evidence from Indian railways, "Transport Research" 2001, 35(A)1.
 15. Lawn P.A., A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, "Ecological Economics" 2003, vol. 44.
 16. Liberadzki B., Transport: popyt, podaż, równowaga, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1998.
 17. Madeyski M., Lisowska E., Badania analityczne transportu samochodowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
 18. Meersman H., Voorde Van de E., Is Freight Transport Growth Inevitable?, w: Which changes for transport in the next century, 14th International Symposium of Theory and Practice, ECMT, Paris: OECD 1999.
 19. Michaelis L., Davidson O., GHG mitigation in transport sector, "Energy Policy" 1996, vol. 24, issue 10/11.
 20. Nakićenović N., Decarbonization: doing more with less, "Technological Forecasting and Social Change" 1996, vol. 51, no. 1.
 21. Neumayer E., On the methodology of ISEW, GPI and related measures: some constructive suggestions and some doubt on the 'threshold' hypothesis, "Ecological Economics" 2000, vol. 34.
 22. Peake S., Transport in Transition, Earthscan, London 1994.
 23. Rucińska D., Cykle gospodarcze w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 24. Stead D., Transport intensity in Europe - indicators and trends, "Transport Policy" 2001, vol. 8, no. 1.
 25. Szempliński T., Zaborska K., Transportochłonność gospodarki narodowej, "Przegląd Komunikacyjny" 1978, nr 2.
 26. Tapio P., Banister D., Luukkanen J., Vehmas J., Willamo R., Energy and transport in comparison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 2000, "Energy Policy" 2007, vol. 35.
 27. Tapio P., Decoupling has begun in Finland. Economic growth, traffic volume growth and the CO2 policy of EU15 and Finland 1970-2001, TUTU Publication 5/2003, Turku School of Economics and Business Administration, Finland Futures Research Centre, Turku 2003.
 28. Transport w procesie integracji gospodarki, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 29. Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 30. Transportochłonność gospodarki narodowej, red. R. Kuziemkowski, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
 31. Vehmas J., Malaska P., Luukkanen J., Kaivo-oja J., Hietanen O., Vinnari M., Ilvonen J., Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back? Advanced Sustainability Analysis. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series Discussion and Working Papers 7, Turku 2003.
 32. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.
 33. Wernick I.K., Herman R., Govind S., Ausubel J., Materialization and dematerialization: measures and trends, "Daedalus" 1996, vol. 125, no. 3.
 34. Yao V.W., Lahiri K., Economic indicators for the US transportation sector, "Transport Research" 2006, 40(A)1.
 35. Yao V.W., The causal linkages between freight transport and economic fluctuations, "International Journal of Transport Economics" 2005, vol. 32, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu