BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śledzik Karol (Uniwersytet Gdański)
Title
Działalność spółek typu NPEs w gospodarce opartej na wiedzy
Activity of NPE's in Knowledge Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 823-835, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Prawo patentowe, Innowacyjność, Ochrona patentowa
Knowledge-based economy, Patent law, Innovative character, Patent protection
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W niniejszym artykule autor rozpatruje działalność spółek NPEs w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w świetle teorii innowacyjności J.A. Schumpetera. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: Jaka jest rola spółek typu NPEs (firm będących niepraktykującymi podmiotami) w gospodarce opartej na wiedzy? Jakie konsekwencje dla modelu gospodarki mogą przynieść tego typu działania? Metodyka badania - Studia literatury, dedukcja. Wynik - Działalność spółek typu NPEs może istotnie przyczynić się do wstrzymywania procesu dyfuzji i naśladownictwa w gospodarce. I tak jak Schumpeter uznał, że koncepcja dynamicznego kapitalizmu skazana została na porażkę, ponieważ zwiększona efektywność kapitalistycznego przedsiębiorstwa doprowadziłaby do monopolistycznych struktur i zaniku idei przedsiębiorczości, tak współcześnie można zaryzykować stwierdzenie, iż przeregulowanie w zakresie ochrony patentowej w połączeniu z nieuczciwymi praktykami spółek NPEs (trolli patentowych) może doprowadzić do wstrzymania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Oryginalność/wartość - Obecnie w krajowej literaturze naukowej dotyczącej istoty patentów niewiele jest opracowań dotyczących działalności spółek typu NPEs. Natomiast przedstawienie działalności spółek typu NPEs w kontekście teorii innowacyjności J.A. Schumpetera w krajowej literaturze nie występuje. (abstrakt oryginalny)

Purpose - In this article author examines the activities of NPEs companies in terms of the knowledge based economy in the light of the J.A. Schumpeter's theory of innovation. The purpose of this article is to answer the question: What is the role of NPEs companies (non-practicing entities) in the knowledge-based economy? and: What consequences for the economy model can bring this type of action?. Design/Methodology/approach - Literature study, deduction Findings - Activity NPEs companies can significantly contribute to inhibit the diffusion process in the knowledge based economy. And as Schumpeter recognized that the concept of dynamic capitalism was doomed to fail, because the increased efficiency of the capitalist enterprise would lead to monopolistic structures and loss of the idea of entrepreneurship, so today you can venture to say that over-regulation in the field of patent protection in conjunction with the unfair practices of companies NPEs (trolls patent) may lead to suspension of the development of knowledge-based economy. Originality/value - Currently in national scientific literature dealing with the substance of patents, there is little studies on the operations of the type of NPEs. In contrast, presentation of the activity NPEs in the context of Schumpeter's innovation theory in the national literature does not occur. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arora A., Fosfuri A., Gambardella A. (2001), Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy, MIT Press, Cambridge, MA.
 2. Arora A., Ceccagnoli M. (2006), Patent protection, complementary assets, and firms' incentives for technology licensing, "Management Science" 52 (2), 293-308.
 3. Ball G., Kesan J.P. (2009), Transaction costs and trolls: strategic behavior by individual inventors, small firms and entrepreneurs in patent litigation. U Illinois Law and Economics Research Paper No. LE09-005.
 4. Bessen J., Ford J., Meurer M.J. (2011), "The Private and Social Costs of Patent Trolls" Regulation, Winter 2011- 2012, 26-35.
 5. Castellacci F. (2003), A neo-Schumpeterian Approach to why Growth RatesDiffer, Working paper 04/03, Centre for technology, innovation and culture, August.
 6. Chien C.V. (2009), Of trolls, David's, Goliaths, and kings: narratives and evidence in the litigation of high-tech patents, North Carolina Law Review, 87, 1571, 1577- 1579.
 7. Fisher T., Henkel J. (2012), Patent trolls on markets for technology - An empirical analysis of NPEs' patent acquisitions, Research Policy 41, 1519- 1533.
 8. Freeman C., Clark J., Soete, L. (1982), Unemployment and technical innovation, Pinter, London.
 9. Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Frances Printer Publishers, London, New York.
 10. Geradin D., Layne-Farrar A., Padilla A.J. (2011), Elves or Trolls? The role of nonpracticing patent owners in the innovation economy, "Industrial and Corporate Change", vol. 21, no. 1, s. 73-94.
 11. Golden J.M. (2007), Patent trolls and patent remedies, "Texas Law Review" 85, 2111-2161.
 12. Hanusch H., Pyka, A., (2007), Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 13. Lemley M.A., Shapiro C. (2007), Patent holdup and royalty stacking, "Texas Law Review" 85, 1991-2048.
 14. Lerner J. (2006), Trolls on State Street? The Litigation of Financial Patents, 1976-2005, Working Paper, http:// www.people.hbs.edu/jlerner/Trolls.pdf (dostęp z dnia 1.02.2014).
 15. Louca F. (2007), Long waves, the pulsation of modern capitalism, w: Hanusch, Malerba F., Orsenigo L. (1993), Technological Regimes and Firm Behavior, Industrial Corporate Change, 2, s. 45-71.
 16. Magliocca G. (2007), Blackberries and barnyards: patent trolls and the perils of innovation, "Notre Dame Law Review" 82 (5), 1809-1838.
 17. McDonough J. (2006), The Myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy, Emory LJ, HeinOnline.
 18. Niro R.P., Greenspoon R.P. (2007), Are patent trolls really undermining the patent system?, "The Licensing Journal", 21, 8-14.
 19. Reitzig M., Henkel J., Heatha C. (2007), On sharks, trolls, and their patent prey - unrealistic damage awards and firms' strategies of "being infringed", "Research Policy" 36, 134-154.
 20. Schmidt K. (2006), Licensing Complementary Patents and Vertical Integration, Working paper, http://ssrn.com/ abstractĽ944169 (dostęp: listopad 2006).
 21. Schumpeter J.A. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, London: George Allen and Unwin, 1976.
 22. Śledzik K., (2013), Teoria innowacyjności Josepha A. Schumpetera a trolle patentowe, w: "Zarządzanie i Finanse", rok 11, nr 4, cz. 4, październik.
 23. Toffler A. (2006), Trzecia fala, Kurpisz S.A., Poznań.
 24. Turner J.L. (2011), Patent thickets, trolls and unproductive entrepreneurship. University of Georgia, Terry College of Business (artykuł dostęny na: http://ssrn.com/abstract=1916798).
 25. Włodarski A. (2012), wywiad z Marcinem Gędłek, pracownikiem Urzędu Patentowego RP, Sztuka patentowania. Jak nie dać się okraść z wynalazku, Wyborcza.biz (publikacja dostępna według stanu z dnia 9.02.2014 na: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11092153,Sztuka_patentowania__Jak_nie_dac_sie_okrasc_z_wynalazku. html?as=3#ixzz2sj1NJMOk.
 26. Verspagen B. (1991), A new empirical approach to catching up or falling behind, "Structural change and economic dynamics", vol. 2, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu