BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Venture capital w finansowaniu rozwoju polskich mikro,małych i średnich przedsiębiorstw
Venture Capital in Financing of Polish Micro, Small and Medium Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 91-105, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Venture capital, Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Venture capital, Enterprise finance, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce rynek funduszy wciąż się rozwija, istnieją nadal bariery o charakterze prawnym, instytucjonalnym oraz organizacyjnym. Nasz rynek odbiega poziomem, zakresem i wysokością zaangażowanych kapitałów od rynku amerykańskiego czy rynków europejskich. Jednak pozytywny jest ciągły wzrost liczby funduszy, a także wartości zainwestowanego kapitału. W artykule autorka przedstawiła istotę funkcjonowania funduszy VC/PE. Przeanalizowana została również wartość inwestycji poczynionych przez fundusze w Polsce w ostatnich dwóch latach. (fragment tekstu)

The article discusses the main aim and idea of the venture capital funds. The most important part of this paper presents the annual investment value in polish companies in comparison with other, alternative sources of the capital. The author focuses as well on advantages and disadvantages of financing by venture capital.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Panfil, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, s. 10.
  2. J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 17.
  3. Rynek private equity/venture capital w Polsce, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Warszawa 2006, s. 2.
  4. M. Dobrzyniewska, M. Latos, Fundusze venture capital w Polsce - uwarunkowania rozwoju, w: Nowe usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 109.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 181.
  6. R. Wolański, Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
  7. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Raport nr 11/2009, Fundusze Pożyczkowe w Polsce według stanu na 31.12.2008 r. Szczecin 2009, s. 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu