BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego Polski
Hospitality Sector as a Part of Polish Tourism Potential
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 581-588, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyka, Usługi hotelowe
Tourism, Hotel services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potencjał turystyczny tworzą "wszystkie elementy środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby naturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie"1. Jak wynika z przytoczonej definicji, do potencjału turystycznego można zaliczyć bardzo dużo czynników, m.in. potencjał społeczny przedsiębiorstw turystycznych, turystyczne walory naturalne i antropogeniczne, bazę gastronomiczną, bazę komunikacyjną, bazę noclegową, w tym hotelową. Celem artykułu jest analiza struktury bazy hotelowej w Polsce. Artykuł został przygotowany w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz dostępne opracowania statystyczne.(fragment tekstu)

The aim of an article is to present the structure of hotels in Poland. Article has been prepared on the basis of literature analysis and available statistical data.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
  2. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Instytut Turystyki, Warszawa 1995
  3. C. Witkowski, Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 1998
  4. A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
  5. J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Warszawa 2001
  6. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  7. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu