BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Propozycja konstrukcji przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej
Proposition of Polish Business Valuation Standards
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 523-534, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Keyword
Standardy wycen biznesowych, Wycena, Wycena przedsiębiorstwa
Business valuation standards, Valuation, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje propozycję polskiego standardu wyceny biznesowej opartą na analizie ośmiu standardów wyceny biznesowej oraz praktycznych doświadczeniach autora. Propozycja konstrukcji standardu jest jedynie punktem wyjścia do szerszej dyskusji wśród środowiska naukowego oraz praktyków wyceny nad stworzeniem przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a proposition of the Polish Business Valuation Standard which is based on the eight business valuation standards and the author's experience. This proposition is only an introduction to a wide-ranging discussion of the scientific board and business valuation experts over the creation of the future Polish Business Valuation Standard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. European Valuation Standards 2009, Sixth Edition, The European Group of Valuers' Associations.
 2. Independent Business Valuation Engagements, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 2003.
 3. International Valuation Standards, International Valuation Standards Council, 2007.
 4. Lieberman M.J., Anderson D., Will the real business valuation standards please stand up?, "The CPA Journal", January 2008.
 5. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for Financial Reporting, Second Edition, Wiley, Hoboken, NJ 2007.
 6. Professional Standards, National Association of Certified Valuation Analysts, May 2002.
 7. Stanbury J., Take American lead on business valuation The UK needs a single body to develop a cohesive approach to standards and education, "Financial Times, London" (UK), May 15, 2006.
 8. Standard no 110, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2007.
 9. Szymański P., Historyczny kontekst wyceny biznesowej, praca w druku.
 10. Szymański P., Proces wyceny biznesowej według wybranych standardów, artykuł w druku.
 11. Szymański P., Standardy wyceny biznesowej na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej, artykuł w druku.
 12. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards, The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
 13. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services, American Institute of Certified Public Accountants, New York 2007.
 14. Valuation Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
 15. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu