BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy uznawania wartości niematerialnych w rachunkowości
Dilemmas of Intangible Assets Recognition in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 121-134, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Wartości niematerialne
Accounting, Financial reporting, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych argumentów zwolenników i przeciwników poszerzenia zakresu zasobów niematerialnych uznawanych w rachunkowości jako aktywa. Metodologia badania - Przeprowadzono przegląd literatury, regulacji rachunkowości oraz sprawozdań finansowych spółek publicznych. Wynik - Obecny stan regulacji rachunkowości w zakresie uznawania wartości niematerialnych ma uzasadnienie, ponieważ pozostałe zasoby niematerialne, niespełniające kryteriów uznawania, obarczone są dużymi problemami w zakresie identyfikowalności, kontroli i wyceny. Spółki korzystające w dużym zakresie z zasobów niematerialnych wykazują ich istotną wartość w bilansie. Złagodzenie kryteriów uznawania mogłoby prowadzić do zmniejszenia wiarygodności sprawozdań finansowych, bez poprawy ich przydatności. Oryginalność/wartość - W artykule zebrano i przedyskutowano znane w literaturze argumenty na korzyść obecnych regulacji i przeciwko nim oraz przedstawiono własne badania potwierdzające zasadność obowiązującego podejścia do wartości niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aim is to analyse and assess selected arguments of the proponents and critics of enhancing the range of intangibles recognized in accounting as assets. Design/methodology/approach - Literature review, accounting regulation analysis, and the review of financial statements of public companies. Findings - The current approach in accounting regulation is justified for the other intangibles that do not meet the criteria of recognition are bind with problems with identifiability, controllability, and measurement. Companies that use intangibles can present at least a part of them in their balance sheet. Lowering criteria for recognition may result in lowering the reliability of financial statement without any improvements in relevance of financial statements. Originality/value - The article presents the review of arguments used in the literature and the results of research carried on the Polish public companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M. (2011), Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa - istota i znaczenie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 62 (118), s. 41-55.
 2. Blair M.M., Wallman S.M.H. (2000), Unseen Wealth: Report of the Brookings Task Force on Intangibles, Brookings Institution Press.
 3. Brown S., Lo K., Lys T. (1999), Use of R2 in accounting research: measuring changes in value relevance over the last four decades, "Journal of Accounting and Economics" no. 28 (2), s. 83-115, DOI: 10.1016/S0165- 4101(99)00023-3.
 4. Deng Z., Lev B. (2006), In-process R&D: To capitalize or expense?, "Journal of Engineering and Technology Management" no. 23 (1-2), s. 18-32, DOI: 10.1016/j.jengtecman.2006.02.003.
 5. Durbajło-Mrowiec K. (2009), Prawo do zasobów ludzkich jako składnik aktywów przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 20, s. 93-113.
 6. Elwin, P. (2008), Discussion of "Accounting for intangibles - a critical review of policy recommendations", "Accounting and Business Research" no. 38 (3), s. 205-207.
 7. Gierusz J., Paszkiewicz A. (2006), Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 32 (nr 88), 55-86.
 8. Gos W., Hońko S. (2011), Know-how jako składnik aktywów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, s. 82-96.
 9. Holthausen R.W., Watts R.L. (2001), The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting, "Journal of Accounting and Economics" no. 31 (1-3), s. 3-75, DOI: 10.1016/S0165-4101(01)00029-5.
 10. Kotyla C. (2009), Ograniczenia bilansowe możliwości ujawniania zasobów niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 17, s. 95-101.
 11. Lee C.M. (2001), Market efficiency and accounting research: a discussion of "capital market research in accounting" by S.P. Kothari, "Journal of Accounting and Economics" no. 31 (1-3), s. 233-253, DOI: 10.1016/S0165- 4101(01)00038-6.
 12. Lev B. (2008), A rejoinder to Douglas Skinner's "Accounting for intangibles - a critical review of policy recommendations", "Accounting and Business Research" no. 38 (3), s. 209-213.
 13. Lev B., Zarowin P. (1999), The boundaries of financial reporting and how to extend them, "Journal of Accounting Research" no. 37 (2), s. 353-385.
 14. Mazurczak A., Zieniuk P. (2011), Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, s. 166-175.
 15. Mućko, P. (2007), Problemy regulacji rachunkowości: między wiarygodnością a przydatnością decyzyjną informacji finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 357-361.
 16. OECD (1996), The Knowledge-based Economy, Organisation for Economic Co-operation and Development.
 17. Petty R., Guthrie J. (2000), Intellectual capital literature review Measurement, reporting and management, "Journal of Intellectual Capital" no. 1 (2), s. 155-176.
 18. Skinner D.J. (2008), Accounting for intangibles - a critical review of policy recommendations, "Accounting and Business Research" no. 38 (3), s. 191-204.
 19. Zéghal D., Maaloul A. (2011), The accounting treatment of intangibles - A critical review of the literature, "Accounting Forum" no. 35 (4), s. 262-274, DOI: 10.1016/j.accfor.2011.04.003.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.
 21. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu