BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - studium przypadku
Operational Risk Management Process in Bank-Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Ryzyko, Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem, Bankowość
Risk, Operational risk, Risk management, Banking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz wskazanie praktycznego podejścia do tego zagadnienia. Metodologia badania - Do realizacji przyjętego celu wykorzystano analizę literatury przedmiotu z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem oraz zaprezentowano studium przypadku dotyczące przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w banku. Wynik - W artykule przedstawiono zarówno aspekt teoretyczny procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, jak również zaprezentowano praktyczne podejście do tego zagadnienia, opierając się na przebiegu ww. procesu w wybranym podmiocie badań. Oryginalność/Wartość - Artykuł stanowi praktyczną prezentację procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article was to present theoretical aspects of operational risk management process in banks as well as showing the practical example of this issue. Design/Methodology/approach - To achieve purpose of this article there was used analyze of the literature of banking area and risk management area as well as there was shown case study of risk management process. Findings - This article has been devoted to issues of operational risk management process in bank, using the example of bank unit. The paper describes phases of the operational risk management process and presents methods of a risk analysis used by object of researches. Originality/value - The article is a practical presentation of operational risk management process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2010), Bankowość: zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
  2. Kałużny R. (2004), Strzegąc swego banku, "Bank", nr 3.
  3. Krasodomska J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Lewandowski D. (2004), Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt", nr 4.
  5. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004), Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
  6. Ślązak E. (2007), Ryzyko operacyjne, w: Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.
  7. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu