BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie)
Title
Budżetowanie jako forma kontroli zarządczej w spółce Skarbu Państwa
Budgeting as a Form of Management Control in the State-Owned Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 55-66, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Budżetowanie, Koszty, Kontrola zarządcza, Przychody, Porty morskie
Budgeting, Costs, Management control, Revenue, Seaports
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono proces budżetowania w Spółce Skarbu Państwa na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej podmiotów zarządzających polskimi portami morskimi. Wynik - Spółki Skarbu Państwa sporządzają roczne plany rzeczowo-finansowe z prognozą na lata następne, które zawierają między innymi budżet przychodów, kosztów oraz sprawozdanie finansowe pro forma. Budżetowanie przeprowadza się metodą oddolną, z udziałem wszystkich kierowników komórek organizacyjnych oraz wyznaczonych pracowników. Ośrodki odpowiedzialności przygotowują budżety cząstkowe, które przekazywane są komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za sformułowanie budżetu całościowego dla spółki. Zatwierdzony przez zarząd i zaopiniowany przez radę nadzorczą budżet zostaje przekazany do realizacji. Oryginalność/Wartość - Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie budżetowania jako element kontroli zarządczej realizowanej w spółce Skarbu Państwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents the process of budgeting in a state-owned enterprise on the example of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority S.A. Design/Methodology/approach - The study uses the solutions employed in practice of the entities managing Polish seaports. Findings - State-owned enterprises prepare annual material and financial plans with the prognosis for next years, containing among other things the budget of revenues and expenditures as well as a pro forma financial statement. Budgeting is done with the use of the bottom up method and all mangers of organizational units as well as selected employees take part in the process. The responsibility centres prepare sectional budgets which are passed to the organizational unit responsible for preparing the comprehensive budget for the enterprise. The budget, having been approved by the Board of Directors and with the opinion given by the Supervision Board, is to be realised. Originality/value - The article presents practical application of budgeting as an element of management control in a state-owned enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubakowska K. (2004), Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk.
 2. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P. (2003), Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A. (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 4. Miller J.A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 5. Nowak E. (2002), Zasady i metody budżetowania kroczącego, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków.
 6. Ossowski M. (2004), Rachunkowość zarządcza, WSFiR, Sopot.
 7. Procedura Tworzenie i kontrola budżetu w ZMPSiŚ SA. Materiały wewnętrzne ZMPSiŚ SA.
 8. Protokół z posiedzenia KERM z dnia 4 października 1949 r. nr 18/49 zał. nr 3 do pkt. XX.
 9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (2006), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU z 2002 r., nr 240, poz. 2055 z późn. zm.
 12. Wędzki D. (2000), Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży, "Rachunkowość" nr 4.
 13. Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu