BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia
Organization of Management Control in the Ministry of Health
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 77-85, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Audyt wewnętrzny, Służba zdrowia, Kontrola zarządcza, Administracja publiczna
Internal audit, Health service, Management control, Public administration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Głównym celem jest zaprezentowanie specyfiki organizacji kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, strukturalnych oraz wykonawczych. Metoda badania - Wykorzystano metodę dokumentacyjną i porównawczą w zakresie dostępnych informacji o kontroli zarządczej. Wynik - W artykule zestawiono bieżące problemy i działania naprawcze dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz omówiono sposób wyznaczania i monitorowania celów oraz zadań jako najważniejszy element każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość - System kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia zależy od przyjętych do realizacji zadań oraz wdrażanych rozwiązań usprawniających i naprawczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper shows organization of management control in the Ministry of Health and its objectives, tasks and measures as the main element of the management control system. Design/Methodology/Approach - based on the current regulations, there were used analysis of documents and the comparative method. Findings - Apart from that in the paper one can find an example of developing management control proposed by The Minister of Health who is responsible for its elements, implementation and improvement. Originality/Value - The paper shows originality of the management control system in the Health Ministry; description of some instrument like monitoring and an internal audit that can identify control problems, and aim at correcting lapses before they are discovered during an external control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 2. Kotarski D. (2011), Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, "Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych", Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Kotarski D. (2012), Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej, "Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych", Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Kwestionariusz dla organów, jednostek podległych/nadzorowanych przez ministra zdrowia w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej (2014), http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/ docs/arkusz_samooceny_ 15012014.xls.
 5. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych: Biuletyn nr 4, www.mofnet.gov.pl.
 6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Zdrowia za rok 2013, http://www.bip.mz.gov.pl/kontrole/ kontrola-zarzadcza/ocena-stanu-kontroli-zarzadczej/oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-za-rok-2013.
 7. Plan działalności Ministra Zdrowia na rok 2012 dla działu administracji rządowej Zdrowie.
 8. Plan działalności Ministra Zdrowia na rok 2013 dla działu administracji rządowej Zdrowie.
 9. Plan działalności Ministra Zdrowia na rok 2014 dla działu administracji rządowej Zdrowie.
 10. Postuła M. (2012), Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU nr 21 poz. 108.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, DzU nr 141, poz. 943.
 14. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie. Dz. Urz. MZ nr 13, poz. 74.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu