BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kierunki rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw
Developmenttrends of Insurancemarket for Mikroand Small Sizedenterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 477-484, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek usług ubezpieczeniowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sektor przedsiębiorstw
Insurances, Insurance services market, Small business, Manufacturing sector
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęta zostanie próba przedstawienia kierunków rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych, zmierzających do zapewniania pełności ochrony ubezpieczeniowej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw przez odpowiednio kształtowane relacje na linii przedsiębiorca-ubezpieczyciel.(fragment tekstu)

The article presents the range of cooperation between micro and small sized enterprises and insurers. It discuss development trends of insurance market. The author presents the best way for cooperation between mikro and small sized enterprises and insurance companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Bernard (Hrsg.), Managment - Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, Springer, Berlin 2006.
  2. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
  3. K. Safin (red), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  4. S. Wieteska, Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: B. Mikołajczyk (red), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Difin, Warszawa 2006, s. 338.
  5. E. Kacprzykowska, Ubezpieczenia dla MSP, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja. Nr 1 (144) 2009, s. 3-4.
  6. W. Ronka-Chmielowiec (red), Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2009.
  7. W. Sułkowska (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków 2000.
  8. P. Engels, Die Versicherungen des Betriebs. Leitfaden für Klein- und Mittelbetriebe, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg 1995.
  9. T. Michalski, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  10. H. Worach-Kardas: Ubezpieczenia społeczne i na życie. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu