BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blanke-Ławniczak Katarzyna (Politechnika Poznańska)
Title
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsiębiorstw z polski w świetle badań empirycznych
Foreign Direct Investments of Polish Small and Medium Sized Companies- Researchresults
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 61-70, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje zagraniczne Polski
Small business, Foreign investment, Polish foreign investments
Note
summ.
Abstract
Głównym celem badania była identyfikacja i ocena kluczowych mikro- i makroekonomicznych czynników determinujących podejmowanie przez polskie przedsiębiorstwa inwestycji bezpośrednich za granicą stanowiące zaawansowany etap internacjonalizacji tych przedsiębiorstw. Innymi słowy chodziło o uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są podstawowe determinanty dokonywania przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa inwestycji bezpośrednich za granicą w ramach procesu internacjonalizacji ich działalności, jaką rolę odgrywają poszczególne czynniki oraz jakie są konsekwencje odpływu kapitału dla firm macierzystych?(fragment tekstu)

This article presents a new phenomenon in Polish economy - outward foreign direct investment (FDI) from small and medium size companies. Based on the own research made in the year 2008 is concluding the results of survey made among sixteen firm located in different regions of Poland. The ownership structure of companies from the survey indicates that nearly 70% of the sample are firms with 100% of polish equity participation. The major motives for investing abroad is to gain foreign markets. Resources seeking motives (including labor-cost motives) were placed as second, before efficiency seeking motives. As the main barriers the respondents singled out threads in the host country . Amazingly deficiency of financial resource was located on the second last place among all difficulties. The main competitive advantage was technological know-how and the less important marketing knowledge was showed out. The most important effect of outward FDI has been to increase of production volume of the parent company. The last important effect has been no change in import from affiliations abroad. The survey demonstrated that the success of outward FDI of the sample companies has been on average good. Investors have realized what they planned at the start of the project. Only two have really failed and are planning to close the investment abroad.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Rychlik, Konkurujemy z zachodnimi producentami, "Rzeczpospolita" z dn. 04.09.2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu