BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Strategic Alliances of Small and Medium-Sized Enterprises in the Knowledge-Based Economy
Alianse strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 71-79, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Alianse strategiczne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Small business, Strategic alliances, Knowledge-based economy
Note
streszcz.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzą w alianse strategiczne, aby uzyskać niezbędne fundusze, większe udziały rynkowe, rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach, samodzielnie bowiem nie posiadają takich zasobów i możliwości. Artykuł prezentuje problem zawierania skutecznych aliansów strategicznych pomiędzy małymi firmami a dużymi organizacjami. Z uwagi na różnice kulturowe, organizacyjne partnerów aliansu, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podjęcia współpracy, zarządzania porozumieniem, a następnie zakończenia wspólnego działania. Alians strategiczny dla małej organizacji może stać się okazją do szybszego rozwoju stwarzając jej nowe, dodatkowe możliwości w walce o obniżkę kosztów, nowe rynki zbytu, działania marketingowe.(abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises enter into strategic alliances to obtain necessary funds, larger market shares, develop activities on foreign markets, as they do not possess such resources and possibilities alone. Many times, strategic alliances allow them to improve their own competitive position on the market. The partners to an alliance are to guarantee the possibility of lowering the prices, improving the availability of products, outlet markets, technical or marketing expert reports. The intentional selection of cooperators, optimally designed functions, structures, tasks and knowledge management principles in a strategic alliance decide about its success. However, the success of an alliance between two definitely different organisations, concluded on the economic level during a crisis is definitely more difficult to achieve. Despite the appropriately designed and realized cooperation, the enterprises being the alliance partners often fail to accomplish the planned goals . This elaborate presents selected results of strategic alliances between a small company and a large organisation. The author will try to answer the questions raised in the following way: What can be the scope of action and the scope of the impact of strategic alliances with large companies on the competitive position of small organisations? (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Bremmer, State Capitalism Comes of Age, "Foreign Affairs", May/June 2009, s. 40.
  2. L.D. Segil, Making Business Alliance Work, "Management Quarterly", Summer 2008, 49, no. 2, s. 30.
  3. J.M. Saiz Alvarez, M. Garcia-Ochoa y Mayor, Externalizacion de servicios y alianzas estrategicas. En la nueva economia del conocimiento, "Economia Industrial", 370, 2008, s. 79.
  4. F.G. Gomez, M.J.D. Manzanares, J.D. Sanchez de Pablo Gonzales del Campo, Utilizing Information Technology in Developing Strategic Alliances Among Organizations, in: Sharing Knowledge in Strategic Alliance to Build Collaborative Advantage, Hershley 2006, s. 103.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu