BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych
Cooperation Forms Between Small and Medium Companies on the Public Orders Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 81-90, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zamówienia publiczne, Współpraca przedsiębiorstw
Small business, Public procurement, Enterprises cooperation
Note
summ.
Abstract
Wyniki przeprowadzonych badań własnych i analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że do rozwiązań wspomagających udział firm sektora MSP w rynku zamówień publicznych należy zaliczyć możliwości wspólnego ubiegania się przez nie o zamówienie publiczne oraz podwykonawstwo. Zwiększone uwzględnienie tych przedsiębiorstw przy dokonywaniu zakupów publicznych skutkuje wzrostem konkurencji, co z kolei prowadzi do poprawy relacji jakości do ceny odczuwalnej przez instytucje zamawiające. Ponadto bardziej konkurencyjne warunki polegające na zwiększeniu ilości podmiotów, poprzez udział konsorcjów i podwykonawców na rynku zamówień publicznych, pozwolą małym i średnim przedsiębiorstwom uwolnić ich potencjał wzrostu i innowacyjności z korzystnym skutkiem dla całej gospodarki.(fragment tekstu)

For many years the market of public orders has been growing up and it makes entrepreneurs interested in it, which reflects in contracts that are realized on the market are highly welcome by private sector companies. However, small and medium companies not always have access to them and cannot sign the contacts them selves, as the state regulations create hard conditions in this area, which must be strictly respected by the contracting parties. The conditions basically refer to protecting public money from dishonest and economically unreliable entities, and those who do not posses proper technologies and experience. The high range and frequency of orders makes MSP sector companies not able to compete with big entities and become potential losers. Polish regulations however, give them an opportunity to joint and in a form of consortium realize contracts and orders or they can exist on the public orders market as subexecutor. This article presents cooperation forms between small and medium companies on the public orders market and their profits based on the results of my own research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
  2. W. Łysakowski, Konsorcjum przedsiębiorstw jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamówienia Publiczne - Doradca 1999 r. nr 9.
  3. L. Stecki, Konsorcjum, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 1997.
  4. J. Jerzykowski, Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamówienia publiczne - Doradca nr 1/04.
  5. R. Pastusiak, Bankowe konsorcjum kredytowe, CeDeWu, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu