BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyrka Krzesztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania małych przedsiębiorstw działających w oparciu o statut zakładów pracy chronionej
Conditions of Small Enterprises Creation and Operation Based on ZPCHR Statute
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 111-118, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gastronomia, Działalność gospodarcza
Small business, Gastronomy, Business activity
Note
summ.
Abstract
Pracodawca osoby niepełnosprawnej, aby zapewnić sobie bezpieczne funkcjonowanie, jest zmuszony uruchomić cały system prawno-organizacyjny pozwalający nie tylko prawidłowo funkcjonować, ale co paradoksalne, uniknąć wielu niebezpiecznych pułapek tkwiących w systemie, który z założenia powinien być jak najbardziej dogodny dla pracodawcy. Wiele czasu pracodawca zajmuje zapewnienie spełniania funkcji rehabilitacji i opieki medycznej w zakładach pracy chronionej, co tak naprawdę powinno leżeć w gestii służby zdrowia - wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że ponad 47 nowelizacji ustawy i kolejne już zapowiadane, naruszają trwałość rozwiązań systemowych, co niestety, jest równoznaczne ze stopniowym ograniczaniem pomocy państwa dla pracodawcy osób niepełnosprawnych, a jednocześnie ma wpływ na zmniejszenie rentowności oraz narusza system finansowania zakładów pracy chronionej.(fragment tekstu)

Changes in contemporary Polish economy, the complexity and uncertainty of the environment, and globalization have for decades made it necessary to continuously search to find the best concept to operation zpchr. Currently in Poland lives 5, 5 million disabilities, where 2, 3 million is located in the so-called age. Article attempts to answer the questions: What conditions must now meet the entrepreneur seeking to become leading zpchr? What problems face business managers in these companies?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Karpinska, A. Palecka, M. Zbrzezna, Ustawa ob. Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnch, Tekst ujednolicony i komentarze do zmian, Warszawa 2003.
  2. Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych, red. W. Sobczak , 2/106, Warszawa 2007, s. 5-12.
  3. M. Garbat, Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i rehabilitacja 1/2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu