BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Kowalczyk Izabela , Anna (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Title
Modelowy program mentoringu biznesowego - część I
The Model Programme of Business Mentoring - Part I
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 131-144, fot., rys., tab., bibliogr.11 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Keyword
Mentoring
Mentoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy artykułu przybliżają mentoring biznesowy na przykładzie usługi świadczonej przez nowozelandzką instytucję Business Mentors New Zealand (BMNZ). O jakości i skuteczności tej usługi mówią wyniki ankiet badających poziom satysfakcji klienta, przeprowadzanych wśród klientów BMNZ. W części pierwszej artykułu omówiono poziom i przyczyny satysfakcji klientów korzystających z mentoringu biznesowego. Rosnące zadowolenie sprawia, że klienci zachęcają innych przedsiębiorców do korzystania z tej usługi. W dalszej części artykułu zaprezentowano: genezę programów mentoringowych oraz mentoring jako odpowiedź na potrzeby małych i średnich firm. Ponadto szczegółowo omówiono zakres usługi i charakterystykę wsparcia oferowanego przez mentoring. Autorzy zapraszają więc do lektury artykułu, który prezentuje modelowy program mentoringu biznesowego. (abstrakt autora)

The authors of the article introduce the readers to the business mentoring services provided by Business Mentors New Zealand (BMNZ). The quality and the effectiveness of the service are testified to by the results of the questionnaires examining the level of the clients' satisfaction and conducted among the BMNZ clients. In the current part, we can learn about the level and the causes of satisfaction felt by the clients who use business mentoring. The growing satisfaction induces the clients to encourage other entrepreneurs to avail themselves to the service. The following issues are also presented in this article: the genesis of the mentoring programs, mentoring as a response to the needs of the small and medium-sized businesses. In addition, in a detailed way, there are introduced: the range of the service and the characteristics of the support offered by the mentoring. Hence, the authors invite you to read the article which presents the model programme of business mentoring. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Business in the Community. Annual Report 2013, Business Mentors New Zealand Ltd., Auckland 2013.
 2. Chesbrough H., Open services innovation. Rethinking your business to grow and compete in a new era, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2011.
 3. Craig G., Business Mentor Accreditation Programme. Seminar workbook, Wyd. Business Mentors New Zealand, Auckland, 2013.
 4. Craig G., Business Mentors New Zealand mentor guidelines, Wyd. Business Mentors New Zealand, Auckland, 2013.
 5. Kowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Biasetti I.Z., Metody inkubacji projektów biznesowych, Wyd. PARP, Gdańsk/Szczecin/Torino 2011, http://www.pi.gov.pl/ PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T03_poradnik_Metody_ inkubacji.pdf.
 6. Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2013.
 7. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" 2010, nr 5 (37), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/ numer/37/id/784.
 8. Small Businesses in New Zealand. How do they compare with larger firms?, Raport Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Zatrudnienia Nowej Zelandii, marzec 2013.
 9. http://www.med.govt.nz/business/business-growth-internationalisation/pdf- -docs-library/small-and-medium-sized-enterprises/2013-stats-factsheet.pdf.
 10. Startup business failure by industry, "Entrepreneur Weekly" 10.07.2014, Small Business Development Center, Bradley University, University of Tennessee Research, portal Brain Statistics.
 11. http://www.statisticbrain.com/ startup-failure-by-industry.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu