BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowicz Edyta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Toczek-Werner Sylwia (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sołtysik Mariusz (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)
Title
Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego (na przykładzie gminy Długołęka)
Selected Structural Resources of Touristic Capacity (Based on the Commune of Długołęka Example)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 95-105, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Gmina, Turystyka, Zmiany strukturalne
District, Tourism, Structural changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach nad potencjałem turystycznym miejscowości, gmin i regionów dominującą rolę odgrywają dwie podstawowe grupy zasobów turystycznych stanowiących o jego wartości. Większość opracowań naukowych odnosi się w tym przypadku do zasobów strukturalnych i funkcjonalnych1. Analizy oraz oceny ich występowania i wielkości wykorzystywane są m.in. do tworzenia dokumentów strategicznych, określania przydatności obszarów do recepcji ruchu turystycznego i prognozowania rozwoju funkcji turystycznej czy nawet jako element konkurencyjności między regionami, powiatami, gminami lub miejscowościami.(fragment tekstu)

The study forms part of inquiries describing the usefulness of suburban areas of Wrocław to undertaking touristic activities by Wrocław tenants. It describes a state of preparation by neighbouring communes to reception of touristic movement. The conducted research and the inventory control of touristic development of the commune of Długołęka is one of investigative tasks, beside the stock taking and the rating of touristic, natural and cultural values. the communication accessibility as well as the assessment of functional supplies, which will serve to evaluation of the touristic capability of suburban communes and in effect to assessment of usefulness the suburban areas to fulfilling needs as regards undertaking weekend recreation by inhabitants of large cities.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2007; A. Panasiuk, Zagospodarowanie turystyczne jako warunek rozwoju regionalnego, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, red. J. Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk
  3. Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu