BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Title
Rozwój turystyki na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym ,,Haćki" im. prof. J.B. Falińskiego
The Development of Tourism in the Prof. Faliński ,,Haćki" Natural and Landscape Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 115-125, il., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Region turystyczny, Turystyka
Tourist region, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejscowości, które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie został dostrzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem zagospodarowania turystycznego, jest obszar przyrodniczo-krajobrazowy im. Prof. J.B. Falińskiego w Haćkach, liczący 164 ha. Projekt w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego pod nazwą "Haćki" im. Prof. J.B. Falińskiego został sporządzony przez Towarzystwo "Haj" na podstawie wieloletnich wyników badań naukowych prof. J.B. Falińskiego i prof. A. Bery, archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii w Warszawie oraz wielu innych autorytetów naukowych. Opisany obszar spełnia formalne, jak i faktyczne warunki do ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego, natomiast wymaga zagospodarowania, co pozwoli na utrzymanie, pielęgnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych walorów tego terenu oraz rozwój rodzajów i form turystyki. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Haćki" umożliwi rozwój zrównoważony w środowisku lokalnym i jednocześnie będzie szansą na pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy i innych instytucji oraz organizacji rządowych i pozarządowych.(fragment tekstu)

In the article there was presented the attractiveness of a natural and landscape area, which needs some tourist development. Taking into consideration its tourist advantages and location, it should be stressed hat there is some need for bringing the area to the social use. That would do good for the inhabitants of the Podlasie province and the adjacent areas. The involvement of self-government and socio-political organizations is essential to carry out the undertaking to its proper usage. The aim of the article is to present any possibilities of the usage of the unique area for the needs of the development of the tourist movement.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej (Haćki), red. J.B. Faliński, A. Bera, Z. Kobyliński, A.J. Kwiatkowska-Falińska, BSG UW, nr 4(2)/1, PIG w Warszawie, Warszawa 2005
  2. E. Bończak-Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 2000
  3. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu